Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace poświęcone tematyce harcerskiej

organizator:

Główna Kwatera ZHP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2018

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace poświęcone tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac.

Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:

 • licencjackie,
 • magisterskie,
 • doktorskie,
 • inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl
 • załączyć zaświadczenie o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)
 • dostarczyć w/w dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Dokumenty należy przesłać do 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Otrzymane przez organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu konkursu, lecz przekazywane do biblioteki Muzeum Harcerstwa, gdzie będą udostępniane, w takiej formie, w jakiej zostały przekazane, na co autorzy wyrażą zgodę.

Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie, o czym autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Mogą one zostać odebrane przez autorów w GK ZHP. Prace nieodebrane po upływie miesiąca od poinformowania autora, zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie, wraz ze regulaminem na stronie: www.pracanaukowa.zhp.pl.

Osobą kontaktową jest sekretarz komisji konkursowej phm. Patrycja Kabala, adres mailowy biuro@zhp.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.pracanaukowa.zhp.pl

Kontakt

Główna Kwatera ZHP
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel. 0048 22 339 0645
biuro@zhp.pl
www.pracanaukowa.zhp.pl