Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace o tematyce harcerskiej

organizator:

Główna Kwatera ZHP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2015

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace o tematyce harcerskiej

Harcerstwo to ruch – interesujący, dynamiczny, oddziałujący na wiele innych podmiotów, różnorodny. Dlatego tak wielu studentów poświęca mu wiele uwagi. Wynikiem tego są badania naukowe, teorie, monografie, strategie, które stanowią olbrzymią wartość dla dalszego rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego. Od czterech lat owoce tych starań doceniane są w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Jeśli i Ty związałeś swój rozwój naukowy z harcerstwem – podziel się swoim dorobkiem i zgłoś swoją pracę!

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac. Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:

 • licencjackie,
 • magisterskie,
 • doktorskie,
 • inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl,
 • dostarczyć oświadczenie o autorstwie pracy,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę w wersji drukowanej
 • i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Dokumenty należy przesłać w okresie od 15 września do 1 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony: http://zhp.pl/2015/iv-edycja-konkursu-na-prace-naukowe/

Kontakt

Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa