Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie39
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2017”

organizator:

Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 09.06.2017

Konkurs im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2017”

Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij swój materiał o regionie i weź udział w Konkursie im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2017”. – We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc jakość pracy dziennikarskiej jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami, którą chcemy doceniać – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu – organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich – jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.

– Gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego

– Ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim)

– Rynku pracy i bezrobocia (działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

– Kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego)

– Sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, programy promocji sportu)

– Turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, itp.)

– Rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi

– Współpracy zagranicznej woj. lubuskiego (kontakty z regionami partnerskimi)

– Funduszy europejskich (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020)

– Dokumentów strategicznych woj. lubuskiego (Strategia Rozwoju Woj. Lubuskiego, Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Lubuska Strategia Innowacji, i inne)

– Edukacji obywatelskiej w dziedzinie samorządności nakierowana szczególnie na młode pokolenia Lubuszan

W Konkursie mogą brać udział autorzy, których utwory zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2016 r. a 1 czerwca 2017 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie woj. lubuskiego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie utworu wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Konkursie.

Przy zgłoszeniu audycji radiowej należy ją nadesłać na płycie CD (audio) w trzech egzemplarzach
Przy zgłoszeniu audycji telewizyjnej należy ją nadesłać na płycie DVD (video) w trzech egzemplarzach
Przy zgłoszeniu publikacji prasowej należy ją nadesłać w formie wydruku (czytelnego skanu) – w trzech egzemplarzach (kserokopiach)

Prace należy nadsyłać najpóźniej do 9 czerwca 2017 r. pod adresem: Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie: „KONKURS IM. EDWARDA MINCERA – SAMORZĄD LUBUSKI W MEDIACH 2017”.

Po telefonicznym uzgodnieniu – prace radiowe i telewizyjne można dostarczyć także bezpośrednio organizatorom.
Materiały prasowe, publikacje internetowe wraz z kartą zgłoszeniową można także przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@sdl.com.pl, nr tel. 661 95 42 87.
Zgłoszone na konkurs prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich i Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Członek jury może przyznać każdej pracy od 1 do 10 punktów. O miejscu uzyskanym przez uczestnika konkursu zadecyduje suma punktów przyznanych jego pracy.
Pula nagród wynosi 6.000 zł

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 661 95 42 87
kontakt@sdl.com.pl
lubuskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin