Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na pracę z dydaktyki matematyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2017

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na pracę z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłosił kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2017 roku.
Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Zgłaszane prace są oceniane przez Jury zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM oraz PTM.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 marca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na portalu internetowym Oddziału Krakowskiego PTM: www.im.uj.edu.pl.

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać za pomocą formularza internetowego. Natomiast zaświadczenie i oświadczenia (skany) oraz prace konkursowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) należy wysłać na adres e-mail Oddziału Krakowskiego PTM: ok.ptm@uj.edu.pl.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 • adres e-mail autora,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 • oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 • oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 • pracę zgłaszaną na Konkurs.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptm.org.pl.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
tel. 22 522 8146
zgptm@ptm.org.pl
www: www.ptm.org.pl