Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na pracę z dydaktyki matematyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2017

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na pracę z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłosił kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2017 roku.
Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Zgłaszane prace są oceniane przez Jury zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM oraz PTM.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 marca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na portalu internetowym Oddziału Krakowskiego PTM: www.im.uj.edu.pl.

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać za pomocą formularza internetowego. Natomiast zaświadczenie i oświadczenia (skany) oraz prace konkursowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) należy wysłać na adres e-mail Oddziału Krakowskiego PTM: ok.ptm@uj.edu.pl.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 • adres e-mail autora,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 • oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 • oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 • pracę zgłaszaną na Konkurs.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptm.org.pl.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
tel. 22 522 8146
zgptm@ptm.org.pl
www: www.ptm.org.pl