Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci57
 • absolwenci53
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne31
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie57
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

organizator:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2014

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Uczestnikiem Konkursu może być:
 • każdy student polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczycielskiego), który w dniu złożenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych,
 • każdy absolwent polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczycielskiego), przedkładający na konkurs swą pracę magisterską (dyplomową) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu magistra (licencjata).
Przedmiotem konkursu są prace z dydaktyki matematyki, a także prace z innych dziedzin o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki.


Termin:
Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2014 roku.
w wersji elektronicznej (pdf) na adres Oddziału Krakowskiego PTM  ptm@im.uj.edu.pl
oraz dwa egzemplarze maszynopisu na adres:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
z dopiskiem: Konkurs im. Prof. Z. Krygowskiej
Informacje pochodzą ze strony:www.ptm.org.pl

Kontakt

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


www.ptm.org.pl