Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Andy’ego Warhola na film lub plakat

organizator:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Konkurs im. Andy’ego Warhola na film lub plakat

Celem konkursu „I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em” jest wyłonienie dwóch najlepszych prac w dwóch kategoriach – plakatu oraz filmu, oraz wyróżnienie dziesięciu spośród wszystkich nadesłanych projektów.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 roku życia. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy prace, wraz z kilku zdaniowa interpretacją (opisem słownym).

Praca konkursowa może być przedstawiona w formie:

 • w przypadku projektu graficznego drogą mailowa na adres: radomskiwarhol@gmail.com jako plik otwarty nadający się do edycji w programach Corel Draw, Adobe Photoshop, lub Adobe Ilustrator a także zapisany w formacie JPG, oraz droga pocztową jako projekt zapisany na płycie CD jako plik otwarty nadający się do edycji w programach Corel Draw, Adobe Photoshop lub Adobe Ilustrator, lub w formacie JPEG w jakości umożliwiającej  jego wydruk w formacie B1
 • w przypadku projektu filmowego drogą mailową na adres radomskiwarhol@gmail.com przesłana w postaci pliku filmowego w jednym z następujących formatów – avi, dvix, wma, odczytywalnego przez standardowe odtwarzacze typu Windows Media Player, Winamp, itp., oraz droga pocztową jako projekt zapisany na płycie CD jako plik otwarty w wyżej wymienionych formatach. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 2 minut.race nadsyłane drogą pocztową należy dostarczyć do dnia 30 września 2011 r. włącznie, w podpisanej imieniem i nazwiskiem autora kopercie z dopiskiem konkurs „I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em” na adres:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
ul. Domagalskiego 5
26-600 Radom

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu). Do przesyłki zawierającej zgłoszenie projektu do konkursu należy załączyć formularz zgłoszenia konkursowego oraz oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 października 2011 roku. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailem i telefonicznie. Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda główna – roczny kurs w Szkole Mistrzów Reklamy o wartości 12 000 zł
 • nagrody dodatkowe – 10 000 zł (do podziału) dla autorów wyróżnionych projektów

Informacje pochodzą ze strony www.elektrownia.art.pl

Kontakt

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
ul. Domagalskiego 5
26-600 Radom
tel.: (48) 383 60 77
poczta@elektrownia.art.pl
www.elektrownia.art.pl