Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie82
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs I ty możesz zostać baśniopisarzem

organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2018

Konkurs I ty możesz zostać baśniopisarzem

Drogi Uczniu, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłego Królestwa Baśni Andersena. Spotkasz tam znane Ci postacie. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody, a jedną z nich opowiesz nam.

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu, Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach

Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2018r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 13 kwietnia 2018r.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace (ocenie podlegają 3 prace w kolejności nadesłania). Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl, w numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 „Redaktorek” oraz w tomiku baśni pokonkursowych.

Baśnie oceniać będzie jury zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wymagania konkursowe:

Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

 • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,
 • wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,
 • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie !),
 • posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,
 • prace pisemne – technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format (wyłącznie) Word.

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

 • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,
 • bogactwo języka, żywość dialogu,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów PSP nr 2 również przyzna nagrodę.

Organizator przewiduje nagrody specjalne.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na stronie internetowej organizatora. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie Święta Patrona Szkoły, podczas którego wręczone zostaną nagrody. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane.

Ustalenia jury są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac uczestników, w przypadku tekstów dramatycznych do ich wystawienia na scenie.

Dokumentacja konkursu znajduje się w załączikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.psp2.radom.pl

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
tel. (48) 331 16 53
sekretariat@psp2.radom.pl
www.psp2.radom.pl

Dokumenty

do pobrania