Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs historyczny im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.11.2020
wartość nagrody: 25 000 zł

Konkurs historyczny im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłosiły trzynastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2020 r.

Konkurs historyczny ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

 • prac magisterskich
 • prac doktorskich.

Nagrody:

 • I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.
 • II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe należy nadsyłać:

1) w formie wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później),

2) z załączoną klauzulą RODO,

w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy. Należy także dołączyć do wysłanej pracy jej wersji elektronicznej (najlepiej w formacie pdf).

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca grudnia 2020 r.

Informacji na temat konkursu udziela:
dr Paweł Błażewicz
tel. (22) 581 89 97
debiut@ipn.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: ipn.gov.pl

Więcej konkursów naukowych znajdziecie w odpowiednim dziale portalu! 

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. (22) 581 89 97
debiut@ipn.gov.pl
ipn.gov.pl