Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci93
 • absolwenci90
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne35
 • naukowe50
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie90
 • międzynarodowe10
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa17
 • samorząd40
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs GUS na pracę z zakresu statystyki

organizator:

Główny Urząd Statystyczny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2017
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs GUS na pracę z zakresu statystyki

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.
Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GUS bip.stat.gov.pl. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody:

 • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 2.000 zł.

Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymają nagrody:

 • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 5.000 zł.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurspraca@stat.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: bip.stat.gov.pl.

Kontakt

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

konkurspraca@stat.gov.pl
bip.stat.gov.pl

Dokumenty

do pobrania