Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs grantowy na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

organizator:

ACK UMCS "Chatka Żaka"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 29.01.2010

Konkurs grantowy na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Do 29 stycznia można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w roku 2010 na łączną kwotę 45.000 złotych.

Wniosek o dofinansowanie projektu obejmuje jego krótką prezentację merytoryczną oraz opis niezbędnych do jego realizacji środków technicznych i organizacyjnych, w tym zestawienie przewidywanych kosztów.

Konkurs jest adresowany do:
– studentów indywidualnych UMCS
– kół naukowych UMCS
– samorządów studenckich UMCS
– studenckich grup artystycznych UMCS
– twórców i animatorów środowisk studenckich UMCS

W trakcie oceny preferowane będą projekty przedsięwzięć charakteryzujące się:
a). wysoką wartością merytoryczną, a w szczególności:
– wysoką jakością artystyczną, kulturotwórczą i edukacyjną
– wpisujące się w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
– mające wpływ na rozwój kultury studenckiej
– podnoszące standard spędzania wolnego czasu przez studentów
– aktywizujące środowisko studenckie
– poprawiające i ułatwiające dostęp do dóbr kultury
– o nowatorskim charakterze;

b). wysoką wartością społeczną, a w szczególności:
– wydarzenia integrujące środowiska akademickie
– angażujące różnorodne środowiska uniwersyteckie i pozauniwersyteckie
– przeciwdziałające wykluczeniu
– integrujące studentów ze społecznością Lublina
– angażujące jak największą liczbę osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania ze 
środowiska uniwersyteckiego
– angażujące mieszkańców Miasteczka Akademickiego i skutkujące poprawą więzi społecznych;

c). wysokim poziomem organizacyjnym, a w szczególności:
– zakładające odpowiednie formy promocji
– angażujące odpowiednich wykonawców przedsięwzięcia
– prezentujące realny budżet oraz adekwatność kosztów do przewidywanych efektów oraz do skali
i zasięgu przedsięwzięcia
– posiadające odpowiednich partnerów do realizacji zadania
– przewidujące wkład środków finansowych spoza ACK
– podkreślające związek z UMCS i ACK
– skutecznie wzmacniające wizerunek UMCS i ACK
– angażujące nowe technologie – Internet.

Informacje pochodzą ze strony http://ack.lublin.pl/projekty/index.html

Kontakt

ACK UMCS "Chatka Żaka"
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin