Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs graficzny na opracowanie logo domeny krajowej .pl

organizator:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.11.2010

Konkurs graficzny na opracowanie logo domeny krajowej .pl

Konkurs jest przedsięwzięciem jednoetapowym, otwartym, o zasięgu ogólnopolskim. Adresowany jest do studentów, absolwentów oraz wykładowców Akademii Sztuk Pięknych.

Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:

 • być oryginalny przy zastosowaniu najprostszej symboliki
 • powinien uwzględniać zarówno charakter domeny, jak i związanego z nią rejestru
 • być łatwy do rozpoznania i zapamiętania
 • być czytelny zarówno w wersji kolorowej, jak i monochromatycznej
 • być łatwo skalowany

Praca konkursowa powinna być przedstawiona w formie wydruków przyklejonych na sztywnym podłożu (format A4). Do wydruków należy dołączyć projekt zapisany na płycie CD jako plik otwarty nadający się do edycji w programach CorelDRAW, Adobe Photoshop lub Adobe Ilustrator, a także zapisany w formacie TIF.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dane Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail). Do przesyłki zawierającej zgłoszenie projektu do Konkursu należy załączyć Formularz zgłoszenia konkursowego stanowiący załącznik nr 2 oraz oświadczenie. Podpisanie i przesłanie oświadczenia jest niezbędne i jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Organizatora.

Prace należy dostarczyć do dnia 26 listopada 2010 r. włącznie, w podpisanej imieniem i nazwiskiem autora kopercie z dopiskiem „Konkurs graficzny na opracowanie logo domeny krajowej.pl” na adres:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy NASK, oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy, w terminie do 10 grudnia 2010 r. włącznie. Autor projektu uznanego przez Komisję Konkursową za oficjalny wzór logo .pl otrzyma nagrodę w wysokości 4000 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.nask.pl

Kontakt

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa
tel.: (22) 380 82 00
nask@nask.pl
www.nask.pl