Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs GPW na prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego 2020

organizator:

Fundacja GPW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020
wartość nagrody: 8000 zł

Konkurs GPW na prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego 2020

Rusza kolejna edycja konkursu dla absolwentów i studentów na najlepsze prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego! Fundacja GPW zaprasza absolwentów i studentów do kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Patronem Konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na zgłoszenie prac Autorzy mają czas do 31 października 2020 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
• dla Autora najlepszej rozprawy doktorskiej – 8 000 zł,
• dla Autora najlepszej pracy magisterskiej – 4 000 zł,
• dla Autora najlepszej pracy licencjackiej – 2 000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zaprasza się Autorów rozpraw doktorskich, którzy tytuł uzyskali w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2020 roku oraz Autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 września 2020 roku.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października br. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:
• wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
• zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
• kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
• jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia w postaci pliku w formacie PDF na nośniku elektronicznym;
• zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminach konkursów.
Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską
Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Kapituła Konkursu:
• dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
• dr hab. Mieczysław Puławski prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, członek Rady Nadzorczej KDPW
• prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska
• dr Tomasz Wiśniewski – Sekretarz Kapituły, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Informacje pochodzą ze strony: www.gpw.pl

Konkursy na najlepsze prace dyplomowe publikowane są cykliczne w serwisie Moje Stypendium. 

Kontakt

Fundacja GPW
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

konkurs@fundacjagpw.pl
www.gpw.pl