Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs GDDKiA na prace dyplomowe – Innowacje w drogownictwie

organizator:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.08.2021

Konkurs GDDKiA na prace dyplomowe – Innowacje w drogownictwie

Chcąc wykorzystać potencjał polskich uczelni technicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza I edycję Konkursu pod nazwą Innowacje w drogownictwie.

Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 – 2020/2021. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione we wskazanych latach,
w następujących kategoriach:

 • materiały i technologie drogowe,
 • inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,
 • drogowe obiekty inżynierskie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione lub prace, których obrona nastąpi nie później niż do 23 sierpnia 2021 roku.

Przebieg Konkursu

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszeń branżowych.

I etap

W I etapie Konkursu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przygotować maksymalnie dwustronicowe streszczenie swojej pracy dyplomowej. Następnie oba dokumenty należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Kapituła Konkursu do 23 sierpnia 2021 r. dokona oceny nadesłanych streszczeń i wybierze nie więcej niż pięć najlepszych prac z każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

II etap

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych prac dyplomowych (w formie elektronicznej). Kapituła Konkursu dokona ich oceny, a następnie uczestnicy podczas 10-minutowego wystąpienia zaprezentują i omówią swoje prace dyplomowe na forum publicznym.

Nagroda

Nagroda w Konkursie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przyznawana jest w trzech kategoriach tematycznych w wysokości:

 • I miejsce – 5 000 zł
 • II miejsce – 3 000 zł
 • III miejsce – 2 000 zł

Informacje pochodzą ze strony: www.gddkia.gov.pl

Inne konkursy naukowe znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
konkurs@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl/