Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Galeria Plakatu AMS 2020

organizator:

AMS S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.11.2020
termin rozstrzygnięcia: 11.12.2020
wartość nagrody: 7778 zł

Konkurs Galeria Plakatu AMS 2020

Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej. Swoje prace można przesyłać do 17 listopada 2020 roku.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni kryteria określone w niniejszym regulaminie.

Prace należy przesyłać na adres Audytora konkursu: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland, tel.+48 22 557 7000. Na kopertach należy dodać: KONKURS GALERII PLAKATU AMS.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 11 grudnia 2020 roku w Warszawie na stronie internetowej organizatora. Po ogłoszeniu wyników Konkursu wszystkie prawidłowo zgłoszone na niego prace zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej.

Temat Konkursu: „Jedenaste: Nie produkuj śmieci”. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu na temat ograniczenia produkcji śmieci. Hasło zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.Plakaty nie mogą być wulgarne ani obsceniczne. Na plakacie nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków ich producentów.

Do Konkursu można zgłosić plakat, który jest pracą zbiorową. W przypadku pracy zbiorowej plakat do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów plakatu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej Organizatora.

Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów.

Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwa.

Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła plakat wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do dnia 17 listopada 2020 roku do godziny 17.00 przesłać także na adres mailowy Audytora galeria@pl.ey.com wglądówkę swojego plakatu. Do tego celu plakat należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 4 x 6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać godłem pracy, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich.

Organizator przyzna jedną nagrodę główną – autor nagrodzonego plakatu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 778 zł i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

Plakat nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2020 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem jego autora lub autorów.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: galeriaplakatu.ams.com.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

AMS S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. 22 555 64 00
centrala@ams.com.pl
www.ams.com.pl

Dokumenty

do pobrania