Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian"

organizator:

Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji Think!

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.09.2011

Konkurs "Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian"

Organizatorem konkursu w projekcie „Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian” jest Fundacja Instytutu Rozwoju Komunikacji i Edukacji Think!

Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości młodzieży i ogółu społeczeństwa na temat Unii Europejskiej i pokazanie korzyści, jakie Polska odnosi dzięki wykorzystywaniu Funduszy Europejskich.

Zadaniem uczestników konkursu, zwanych dalej Autorami, jest stworzenie oraz prowadzenie przez okres minimum 6 tygodni (42 dni) bloga, dokumentującego przemiany gospodarcze, infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne zachodzące w Polsce dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich.

Przez bloga organizatorzy konkursu rozumieją „rodzaj strony internetowej zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, których twórcą jest właściciel bloga. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzowanie wpisów, a także komentowanie wpisów przez czytelników danego bloga” (Wikipedia).

Premiowane będą blogi zawierające materiały audiowizualne prezentujące:

 • zmiany zachodzące w lokalnych społecznościach dzięki Funduszom Europejskim
 • zaangażowanie i aktywność mieszkańców tych społeczności w wykorzystywanie możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie

Zaprezentowane blogi muszą przedstawić realizację lub efekty realizacji przynajmniej jednego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Blogi przedstawiające wyłącznie przedsięwzięcia dofinansowane z innych źródeł niż programy realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności nie będą podlegały ocenie. Chodzi tu przede wszystkim o blogi poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, programom realizowanym przez Komisję Europejską (np. „Programowi Młodzieży w działaniu”), Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

Blogi zgłoszone do konkursu mogą być rezultatem pracy indywidualnej lub zespołowej, z zastrzeżeniem, że nagroda, przyznawana jest za zgłoszony blog bez względu na to, czy jest to dzieło jednego czy wielu Autorów.

Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

 • ogłoszenie konkursu 13 maja 2016
 • rejestracja szkoły do projektu – od 16 maja do 23 września 2011 r.
 • nadsyłanie zgłoszeń blogów na konkurs – od 27 czerwca do 6 listopada 2011 r.
 • obrady Kapituły Konkursowej – od 7 listopada do 2 grudnia 2011 r.
 • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podsumowanie konkursu – 6 grudnia 2011 r. (informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.think.org.pl oraz www.mapaprzemian.pl)
 • Udział szkoły i nauczyciela w projekcie.

Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają pakiet pięciu scenariuszy lekcji poświęconych tematyce Funduszy Europejskich. Warunkiem wzięcia udziału szkoły w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy pobrać ze strony www.mapaprzemian.pl i wysłać go do dnia 23 września 2011 r. na adres mailowy: mapaprzemian@gmail.com.

W formularzu należy podać nauczyciela-koordynatora udziału szkoły w projekcie „Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian”, który będzie odpowiedzialny za komunikację szkoły z Organizatorem konkursu. Koordynatorem w szkole może być każdy nauczyciel (wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy).

Nauczyciel-koordynator powinien zorganizować minimum jedne zajęcia w klasie z wybranego tematu w okresie od 1 września do 31  października 2011 r., a następnie może przeprowadzić dowolną liczbę zajęć w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez Organizatora konkursu.

Rola nauczyciela-koordynatora w konkursie polega również na wspieraniu (merytorycznie i koncepcyjnie) uczniów, którzy prowadzą blogi na konkurs. Nauczyciel-koordynator otrzyma certyfikat za przygotowanie uczniów do konkursu organizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a w przypadku, gdy blog jego ucznia zostanie nagrodzony lub wyróżniony, również nagrodę pieniężna.

 • Konkurs dla uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Uczniowie danej szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę blogów. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie 3 zespołów uczniowskich.

Pojedynczy Autor może zgłosić do konkursu tylko jeden blog, może on być równocześnie członkiem kilku zespołów tworzących blogi. W przypadku, gdy blog będzie miał więcej niż jednego Autora, należy wskazać lidera zespołu Autorów.

Ocena blogów będzie przebiegać według następujących kryteriów:

 • zgodność z regulaminem konkursu
 • zgodność z tematyka konkursu
 • wartość merytoryczna (przystępne i rzetelne przedstawienie informacji o Funduszach Europejskich)
 • multimedialność (obecność na blogu zdjęć, podcastów, nagrań dźwiękowych, filmów prezentacji, linków)
 • promocja bloga w społeczności lokalnej (liczba aktywnych odbiorców bloga, liczba różnorodnych komentarzy, ocen, wpisów)
 • estetyka bloga (układ graficzno-tekstowy, kolorystyka, czytelność)

Blog może być umieszczony na dowolnej platformie internetowej, a następnie należy przesłać do Organizatora link do niego (na maila: mapaprzemian@gmail.com) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy bloga z danymi Autora, znajdujący się na stronie projektu www.mapaprzemian.pl.

Zgłaszając bloga do konkursu jego Autor deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych w blogu utworów lub ma zgodę autorów na wykorzystanie wszelkich treści zamieszczonych na blogu.

Blog musi być prowadzony minimum przez okres 6 tygodni (42 dni). Ilość postów w blogu nie może być mniejsza niż trzy tygodniowo. DO każdego bloga musi być dołączony licznik użytkowników, aby można było zobaczyć statystyki oglądalności. Każdy Autor bloga zobowiązany jest do zamieszczenia w swoim blogu linków do innych serwisów poświęconych Funduszom Europejskim i instytucji nimi zarządzających lub dofinansowanych projektów, które dotyczą Funduszy Europejskich. Blog musi być także oznaczony stopką z logotypem Organizatora – Fundacji Think!

Po ogłoszeniu wyników konkursu, zgłoszone blogi zostaną zaprezentowane na interaktywnej Blogowej Mapie Przemian, która zostanie zamieszczona na stronie projektu www.mapaprzemian.pl. Laureaci konkursu razem z nauczycielami-koordynatorami zostaną zaproszeni na uroczyste spotkanie finałowe w Warszawie połączone z wręczeniem nagród.

Warunkiem udziału w konkursie przez ucznia – Autora bloga, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • osoba przesyłająca link do bloga jest jego Autorem
 • Autorowi bloga przysługują autorskie prawa majątkowe do zawartych w nim treści, jak i multimediów (w tym prawa do wykorzystanej muzyki) – z racji bycia autorem lub korzystania z odpowiedniej licencji czy z domeny publicznej
 • prawa autorskie do bloga, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej
 • blog nie został wykonany na odpłatne zlecenie
 • blog nie został zrealizowany przy udziale członków Kapituły Konkursowej, pracowników oraz członków rodzin Organizatora
 • blog nie jest reklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.)

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody oraz wyróżnienia (kwoty brutto):

 • 1 x 1 miejsce – 3500 zł dla Autora (Autorów) bloga, 2000 zł dla nauczyciela
 • 2 x 2 miejsce – po 2600 zł dla Autora (Autorów) bloga, po 1500 zł dla nauczyciela
 • 3 x 3 miejsce – po 1500 zł dla Autora (Autorów) bloga, po 1000 zł dla nauczyciela
 • 3 x wyróżnienie – po 750 zł dla Autora (Autorów) bloga, po 500 zł dla nauczyciela

Informacje pochodzą ze strony www.mapaprzemian.pl

Kontakt

Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji Think!
ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa

mapaprzemian@gmail.com
www.mapaprzemian.pl