Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fundacji Identitas dla młodych pisarzy i naukowców

organizator:

Fundacja Identitas

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.10.2016
pula nagród: 80000 zł

Konkurs Fundacji Identitas dla młodych pisarzy i naukowców

Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie jesienią książkom, których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda.

O przyznaniu Nagrody decyduje Jury, które składa się dwóch autonomicznych części dla obszaru historii i dla obszaru humanistyki i literatury pięknej.
Przyznawane są dwie Nagrody Główne: jedna w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, a druga w obszarze historii. Nagrodę stanowią: statuetka Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez Zarząd Fundacji.
Jury może przyznać do trzech nagród specjalnych, w tym jedną za dzieło na nośniku innym niż tradycyjny druk. Nagrody specjalne stanowią: dyplomy Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez Zarząd Fundacji.
Budżet Nagrody w 2016 roku wyniesie co najmniej 80 000 złotych.

Zgłoszenia

 1. Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, profesorowie nauk humanistycznych, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych oraz zarząd Fundacji.
 2. Zgłaszać można jedynie oryginalne prace opublikowane w języku polskim przez autorów żyjących. Prace zbiorowe oraz wznowienia nie będą rozpatrywane.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków Jury i członków Zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
 4. Po zgłoszeniu dzieła nie można go wycofać.
 5. Termin zgłaszania dzieł w tegorocznej edycji Nagrody upływa 14 października 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego). Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
 6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia winny być kierowane na adres: Fundacja Identitas, ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63), 00-116 Warszawa, z dopiskiem „ZGLOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe i podpis zgłaszającego, imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę, rok wydania oraz dwa egzemplarze zgłaszanego dzieła.
 9. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (nasz email to: biuro@identitas.pl) lub, tylko w pilnych kwestiach, pod numerem telefonu: 730 705 750

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad:

 •  poziom literacki dzieła
 •  waga, oryginalność lub innowacyjność w zakresie tematyki lub formy
 •  wpływ na bieżącą dyskusję publiczną
 • wzmacnianie i pobudzanie refleksji i dyskusji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości

Regulamin nagrody znajduje się na stronie: www.identitas.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.identitas.pl

Kontakt

Fundacja Identitas
ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)
00-116 Warszawa
tel.: 730 705 750
biuro@identitas.pl
www.identitas.pl