Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs fotografii socjologicznej "NADMIAR i BRAK"

organizator:

PTS o. Wrocławski, Instytut Socjologii UWr

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.04.2013

Konkurs fotografii socjologicznej "NADMIAR i BRAK"

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Młodych Uczonych i Artystów ogłaszają konkurs fotografii socjologicznej pt. „Nadmiar i brak”. Konkurs jest częścią cyklu imprez naukowych organizowanych przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów pn. „Nadmiar i brak”, zaś jego rozstrzygnięcie będzie częścią tegorocznych „Dni Socjologa”

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka konkursu jest dowolna, jednak musi korespondować z tytułem konkursu. Technika wykonania prac jest dowolna.

Na konkurs można nadesłać prace które nie zostały poddane manipulacji polegającej na wprowadzaniu zmian w sposób selektywny. Dopuszczalna jest obróbka globalna (np. zmiana kontrastu, nasycenia, desaturacja etc.). Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii (zestaw oznaczony wg. podanego kryterium będzie traktowany jako jedna praca).

Wymogi techniczne prac:

 • minimum 3500 px (dłuższy bok), 300dpi, RGB
 • tytuł wg wzoru imie_nazwisko_01, imie_nazwisko_02, itd.
 • w wypadku zestawu imię_nazwisko_Z1_01, imię_nazwisko_Z1_02, itd. (kolejny zestaw należy oznaczyć imię_nazwisko_Z2_01)

Prace można nadsyłać do dnia 19 kwietnia 2013 roku (godz. 24:00) na adres: nadmiar.i.brak@gmail.com. Dodatkowo w treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.04.2013.

Informacja pochodzi ze strony www.socjologia.uni.wroc.pl

Kontakt

PTS o. Wrocławski, Instytut Socjologii UWr
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

nadmiar.i.brak@gmail.com
www.pts.org.pl