Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotografii ekologicznej Las -bogactwo Podlasia

organizator:

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 94
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs fotografii ekologicznej Las -bogactwo Podlasia

Nadleśnictwo Rajgród wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku ogłaszają konkurs fotograficzny. Tematem przewodnim jest hasło „Las – bogactwo Podlasia”.

Konkurs ma na celu:

 • uwrażliwienie odbiorców konkursu na piękno lokalnej przyrody;
 • wzbudzenie szacunku do lasu, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Trzy tematy pomocnicze:

 • „Ogrom zielonego piękna” – pokażcie urodę podlaskich lasów, krajobrazu leśnego, świtów, zmierzchów i mgieł.
 • „Leśne perełki” – poszukajcie wśród leśnych gąszczy cudów, które dostrzeże wprawne oko miłośnika przyrody.
 • „Czerpiemy z leśnego bogactwa” – zilustrujcie, jak człowiek korzysta z lasu, co nam daje zielony skarbiec Podlasia.

Rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów. Organizatorzy mają nadzieję, że obcowanie z przyrodą i poszukiwania leśnych ujęć, prezentujących bogactwo podlaskich lasów, przyniosą uczetsnikom konkursu satysfakcję i sprawią, że poczują oni więź człowieka i lasu. Termin nasyłania prac- 16 maja!

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i studentów z województwa podlaskiego.

Harmonogram:

 • 16.05.2011 – termin nadsyłania prac
 • 30.05.2011 – ogłoszenie wyników
 • 06.06.2011 – gala wręczenia nagród

Kategorie konkursowe:

 • GIMNAZJUM
 • SZKOŁA ŚREDNIA
 • STUDENCI

Zasady nadsyłania prac:
Wykonane samodzielnie zdjęcia w postaci odbitek papierowych o minimalnym formacie 15×21 cm należy opisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem, tytułem zdjęcia. Fotografie należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu. Jeden autor może przesłać jedną pracę w każdym temacie (łącznie trzy zdjęcia). W przypadku nadesłania na konkurs więcej niż jednej pracy, nagrodę może otrzymać tylko jedna z nich. Miejsce wykonywania zdjęć jest ograniczone do obszaru województwa podlaskiego.
W przypadku osób niepełnoletnich należy załączyć pisemną zgodę opiekuna na udział w konkursie, jego imię i nazwisko oraz podpis.

Zdjęcia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 16.05.2011 na adres:
Nadleśnictwo Rajgród w Tamie
19-206 Rajgród
„KONKURS FOTOGRAFICZNY”

Oceny zdjęć dokona komisja, której skład zostanie ustalony w terminie późniejszym. Kryterium oceny są:

 • spełnienie wymagań formalnych
 • oryginalność w sposobie przedstawienia tematu
 • jakość techniczna zdjęcia

Komisja wyłania laureatów przyznając miejsca i wyróżnienia. Dopuszczamy możliwość przyznania miejsc ex aequo, odstąpienia od przyznania któregoś lub wszystkich miejsc lub wyróżnień. Przewiduje się przyznanie nagrody dla najlepszego zdjęcia w każdej kategorii, które przedstawia teren Nadleśnictwa Rajgród. Wśród nagród znajdą się namioty, plecaki, lornetki, albumy i inne upominki.

Informacja pochodzi ze strony: www.bialystok.lasy.gov.pl

Kontakt

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie
.
19-206 Rajgród
tel. (86) 273-33-10
rajgrod.biuro@bialystok.lasy.gov.pl
www.bialystok.lasy.gov.pl