Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fotografii – Człowiek, Świat, Przyroda

organizator:

Pałac Młodzieży w Koszalinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.03.2012

Konkurs Fotografii – Człowiek, Świat, Przyroda

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 11 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.

Celem konkursu jest możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
 • Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca.
 • Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
 • Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 • Dodatkowo, proszę dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików: tiff, jpg)
 • Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami).

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – do 15 lat
 • Kategoria II – od 16 do 21 lat

PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
– w każdej kategorii wiekowej:

 • I nagroda (rzeczowa),
 • II nagroda (rzeczowa),
 • III nagroda (rzeczowa)

Przewiduje się również:

 • Odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.

Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nie odebrane przez laureatów do 31 grudnia 2012 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
Nadsyłanie prac do – 15.03.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena Jury – kwiecień 2012 r.
Wyniki konkursu do – 30.04.2012 r. dostępne na stronie www.pm.koszalin.pl
Wystawa pokonkursowa – 08.06.2012 r. PM Koszalin.
Zwrot prac nie nagrodzonych – po zakończeniu ekspozycji – warunkiem zwrotu prac jest wpłata na konto:
Rada Rodziców Pałacu Młodzieży nr konta WBK 07 1090 1711 0000 0001 0780 0999
z dopiskiem: Konkurs Foto/imię nazwisko autora lub nazwa placówki
– 7 zł – przesyłki indywidualne,
– 10 zł – przesyłki zbiorcze
i przesłanie ksera dowodu wpłaty z pracami.

Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Bogusława II 2
75-057 Koszalin,
z dopiskiem Konkurs Fotografii
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Monika Kalkowska – tel. 94 3480502;
Katarzyna Śron – tel. 94 3480501 lub e-mail: foto@pm.koszalin.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pm.koszalin.pl

Kontakt

Pałac Młodzieży w Koszalinie
ul. Bogusława II 2
75-057 Koszalin
tel. 94 348 05 02
foto@pm.koszalin.pl
www.pm.koszalin.pl