Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę

organizator:

Galeria Obserwacja

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.05.2018

Konkurs fotograficzny Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę

„Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę” to konkurs fotograficzny poświęcony tej warszawskiej dzielnicy. Dotyczy on zarówno fotografii archiwalnej (sprzed 1989 roku), jak i wykonanej współcześnie. Uczestnicy mogą zatem korzystać z domowych zasobów archiwalnych, włączając w swe poszukiwania rodzinę, jak i realizować tematy współczesne.

Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać zdjęcia w następujących kategoriach:

 • architektura Ochoty,
 • życie codzienne na Ochocie,
 • ludzie Ochoty,
 • portret Ochoty.

Cele Konkursu

Organizując Konkurs „Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę” Organizatorzy pragną przyczynić się do: integracji mieszkańców dzielnicy Ochota, zachęcenia ich do zaangażowania się w działania artystyczne, współpracy i aktywizacji rodzin, sąsiadów – kilku pokoleń, skłonienie do dialogu podczas poznawania historii i odkrywania dzielnicy na nowo, poszerzenia oferty kulturalnej dzielnicy Ochota, promowanie twórczego stylu życia wśród mieszkańców, zainteresowanie mieszkańców historią i tradycjami dzielnicy oraz zachęcenie ich do czynnego udziału w ich tworzeniu, propagowanie i rozwój sztuki fotografowania oraz jej odbioru pośród mieszkańców dzielnicy Ochota, odkrycie talentów fotograficznych.

Jury

Jury Konkursu składa się z pięciu osób: profesjonalnych i uznanych fotografów z wieloletnim doświadczeniem, w tym z wykładowców uczelni wyższych (w zakresie fotografii, grafiki, historii sztuki, kulturoznawstwa i antropologii).

Nagrody

Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 800 zł oraz po jednej nagrodzie w każdej kategorii w wysokości 500 zł. Zwycięzcy otrzymają od na także nagrody rzeczowe w postaci albumów fotograficznych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2018 roku.

Organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej 12 czerwca 2018 roku w Kamienicy Artystycznej Ta3 przy ul. Tarczyńskiej 3 na warszawskiej Ochocie. Podczas wernisażu wręczone zostaną nagrody.

Przygotowanie i wysyłka zgłoszenia

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie – od przyjęcia zgłoszenia aż po wybór nagrodzonych prac przez jury, posługujemy się godłami. Z tego powodu Organizatorzy proszą o przesyłanie prawidłowo przygotowanych zgłoszeń.

Godło jest wymyślonym przez Uczestnika identyfikatorem – rodzajem pseudonimu. Jako godła nie należy wybierać imienia i nazwiska. Może to być dowolny ciąg liter czy cyfr. Organizatorzy sugerują wybieranie nazw – jeśli to możliwe – nieoczywistych, by uniknąć powtórzeń.

Fotografie mogą być przesyłane pocztą tradycyjną w formie wydruków tudzież zapisów na nośnikach elektronicznych (CD/DVD/pendrive). Fotografie czy nośniki powinny zostać stosownie zabezpieczone przed uszkodzeniem (np. w kopercie z folią bąbelkową). Nie bierzemy odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały uszkodzone podczas transportu.

Przy wysyłce tradycyjnej godłem należy opisać osobną kopertę, w której należy umieścić uzupełniony formularz zgłoszeniowy.

Zasady opisu i przesyłania fotografii drogą elektroniczną oraz na nośnikach elektronicznych są następujące:

a) wielkość plików nie może przekraczać 5 MB,

b) pliki powinny zostać przesłane w dwóch formatach: TIFF i JPG przy rozdzielczościach 300 dpi,

c) każdy plik, jak i wywołana fotografia powinny zostać opisane wg następującego schematu: litera odpowiadająca kategorii_godło_fotografia archiwalna lub współczesna_nr fotografii (np. dla zdjęcia archiwalnego w kategorii „A” architektura Ochoty: A_Tarczyn_AR_01),

d) każdy plik należy umieścić w odpowiednim folderze oznaczonym symbolem kategorii (zob. pkt. V 2.; folder dotyczy jedynie wersji elektronicznej).

Fotografie wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Galeria Obserwacja

ul. Tarczyńska 3/9

02-025 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS „WCZORAJ I DZIŚ. OCHOTA NA OCHOTĘ”

lub pocztą elektroniczną na adres: galeriaobserwacja@wp.pl. Pliki można przesyłać także przez ogólnodostępne serwery plików (takie jak np./ Wetransfer.com) z powiadomieniem na adres galeriaobserwacja@wp.pl.

Fotografie i nośniki zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa o godzinie 23:59 dnia 14 maja 2018 roku (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla).

Wszelkie niezbędne szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, dostępnym w załącznikach poniżej.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Kontakt

Galeria Obserwacja
ul. Tarczyńska 3/9
02-025 Warszawa

galeriaobserwacja@wp.pl
obserwacja.art.pl

Dokumenty

do pobrania