Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny "Twarze"

organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Konkurs fotograficzny "Twarze"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią mieszkańcom Gminy Skrzyszów, a także innych ośrodków.

Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winien być, szeroko pojęty portret.

Technika wykonania prac może być dowolna. Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii. Zdjęcia zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.

Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4 (21×30 cm).

Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich („Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/zdjęć”).

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2011 roku. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową. nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu w marcu 2011.

Informacje pochodzą ze strony www.tarnina.internetdsl.pl

Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
Skrzyszów 638
33-156 Skrzyszów
tel.: (14) 674 55 08
centrum5@op.pl
www.tarnina.internetdsl.pl