Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny "Twarze"

organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Konkurs fotograficzny "Twarze"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią mieszkańcom Gminy Skrzyszów, a także innych ośrodków.

Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winien być, szeroko pojęty portret.

Technika wykonania prac może być dowolna. Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii. Zdjęcia zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.

Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4 (21×30 cm).

Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich („Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/zdjęć”).

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2011 roku. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową. nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu w marcu 2011.

Informacje pochodzą ze strony www.tarnina.internetdsl.pl

Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
Skrzyszów 638
33-156 Skrzyszów
tel.: (14) 674 55 08
centrum5@op.pl
www.tarnina.internetdsl.pl