Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie82
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fotograficzny Tradycja w Obiektywie

organizator:

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2017

Konkurs Fotograficzny Tradycja w Obiektywie

Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie. Nabór zdjęć trwa od 1 września do 1 listopada 2017 r. włącznie.

Organizatorzy oczekują zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza goo.gl/forms oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane. Fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com, w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.

Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR” to liczba porządkowa – 1, 2, 3).
Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy – nie mogą brać udziału w Konkursie.
Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi, o ile plik umożliwia druk w formacie co najmniej A5.
Akceptowane są jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia swojego autorstwa.

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Laureaci otrzymają odpowiednio:

 • I miejsce – 700 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2017.
 • II miejsce – 500 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2017.
 • III miejsce – 300 zł + karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2017.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas festiwalu. Dzień i godzina zostanie podana e-mailem. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2017.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Grzegorz Nowicki
tel. 696935011
e-mail: grzegorz.j.nowicki@gmail.com

Informacje pochodzą ze strony: mikolajki.folk.pl

Kontakt

"Mikolajki Folkowe"
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin