Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fotograficzny „TAMARA DZIŚ”

organizator:

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2020
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs Fotograficzny „TAMARA DZIŚ”

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „TAMARA DZIŚ”. Organizatorzy czekają na prace fotograficzne zainspirowane twórczością Tamary Łempickiej i jednocześnie przywołujące kontekst współczesności.

Termin nadsyłania prac – do 1 grudnia 2020 r.

Pierwsza nagroda w konkursie wynosi 2000 złotych. Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na wystawie.

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

 • próba wpisania twórczości Tamary Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowych w kontekst współczesności,
 • przybliżenie twórczości Tamary Łempickiej, której obraz „Martwa natura” znajduje się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 • propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • propagowanie idei interdyscyplinarności i współdziałania różnych dziedzin artystycznych,
  inspirowanie twórczych poszukiwań.

Przedmiot konkursu: prace fotograficzne inspirowane twórczością Tamary Łempickiej, uwzględniające kontekst współczesności.

Organizator konkursu: Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Zasady i warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres mejlowy fototamara@muzeumplock.eu niepublikowanej dotychczas pracy fotograficznej zainspirowanej twórczością Tamary Łempickiej, przywołującej kontekst współczesności.
W treści mejla należy podać imię i nazwisko autora, telefon do kontaktu, tytuły prac, informację dotyczącą tytułu obrazu Tamary Łempickiej (w przypadku, gdy był on konkretną inspiracją dla zdjęcia), ewentualnie krótki opis. Informacje muszą być jednoznacznie przyporządkowane plikom (nazwom) zdjęć.
W tytule mejla należy umieścić godło (składające się z kilku liter słowo umożliwiające identyfikację uczestnika z przesłanym plikiem, np. ŚLIWA).
Każdy plik musi w nazwie zawierać godło i liczbę porządkową.
Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Długość dłuższego boku zdjęcia musi wynosić nie mniej niż 2500 pikseli. W przypadku plików w oryginalnie wysokiej rozdzielczości można zmniejszyć nieco liczbę pikseli w celu uniknięcia zbyt dużej kompresji.
Autorzy zakwalifikowani do wystawy będą zobowiązani do dostarczenia oryginalnej wersji pliku w najmniejszym stopniu kompresji JPG lub formacie TIFF w rozmiarze krótszego boku minimum 2500 pikseli.
Każdy autor może przesłać do 3 prac.
Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie do 3 sztuk.
Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu potwierdza, że jest autorem nadesłanych prac, a prawa osób trzecich zostały wyjaśnione i wyrażają one zgodę na wystawienie i publikację prac również dla celów reklamowych konkursu „Tamara dziś”. Niniejszym autorzy prac przejmują na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu w związku z wystawieniem i publikacją ich prac. Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833)

W sprawie wątpliwości związanych z konkursem pytania należy kierować na mejl: a.plocieniak@muzeumplock.eu lub tel. 24 364 70 73.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych z oznaczeniem imion i nazwisk ich autorów.
Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią zapisu Regulaminu jak wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
Udzielenie licencji jak wyżej obejmuje wszystkie nadesłane prace również nie nagrodzone i nie wyróżnione, z tym, że prace nie nagrodzone i nie wyróżnione w zakresie wykorzystania ich wizerunku w sprawozdaniu z wystawy i w każdej innej dokumentacji pokonkursowej.

Zasady i kryteria oceny:

Prace ocenia jury złożone z fotografików oraz przedstawicieli organizatorów w składzie:

Artur Kras (ur. 1958 w Ciężkowicach) – fotograf od 1980 r. specjalista fotografii reklamowej, uczestnik plenerów fotograficznych w Polsce, w Niemczech, w Czechach i na Litwie, juror konkursów fotograficznych, nauczyciel fotografii, instruktor w Domu Kultury w Płocku i Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, autor i współautor licznych wystaw i projektów fotograficznych, organizator plenerów fotograficznych „Oto Ja” w DPS Zakrzewo, w latach 2004-14 Prezes Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy, aktualnie kierownik Działu Animacji w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Arcadius Mauritz (ur. 1982 w Płocku) – portrecista, fotograf mody. Twórca, wykładowca, czasem filmowiec. W wolnych chwilach – muzyk. Od 2014 r. na stałe mieszka i działa w Warszawie, gdzie całkowicie poświęcił się fotografii. W 2018 r. obchodził 10lecie pracy twórczej.
Laureat prestiżowej nagrody VIVA! Photo Awards 2017 w kategorii MODA. Ambasador marek fotograficznych OLYMPUS, EIZO, PEAK DESIGN.
W swoich autorskich edytorialach modowych stawia na rozmach, awangardę, umiejętne łączenie różnych środków stylistycznych przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej prostoty formy. Jako portrecista – wielbiciel klasyki, stawiający na pozytywną relację z osobą fotografowaną.
Zrealizował komercyjne projekty zdjęciowe m.in. dla : Estée Lauder, Electrolux, STOCK Spirits, Essilor Polonia, L`OREAL.

Grzegorz Piaskowski (ur. 1977 w Olkuszu) – fotograf i antropolog. Laureat ogólnoświatowych konkursów fotograficznych, takich jak: CBRE Urban Photographer of the year (2015), , ImAge Photography Award (2016), Street Photography Awards 2016, International Photographer of the Year (2017) i innych. Jego zdjęcia można oglądać w galeriach, albumach oraz magazynach w Polsce i za granicą.

Od niedawna współpracuje z magazynem „Kontynenty”. Zawodowo jest etnologiem i zajmuje się polską kulturą ludową, antropologią współczesności, sztuką Dalekiego Wschodu. Pracuje w Muzeum Mazowieckim w Płocku jako kierownik działu etnografii.

Andrzej Świetlik (ur. 1951 w Złotowie) – fotograf, współautor filmów, akcji artystycznych i projektów multimedialnych, absolwent ASP w Warszawie, współzałożyciel grupy twórczej Łódź Kaliska. Mieszka w Warszawie.

Od lat 90. XX w. Andrzej Świetlik, niezaleźnie od współpracy z grupą Łódź Kaliska, stał się znany z fotografii portretowej i prac realizowanych dla rynku reklam. Współpracował z wiodącymi ilustrowanymi magazynami, oraz zapewniał ilustracje do wywiadów prasowych.

Andrzej Świetlik jest autorem albumów fotograficznych: Między, 2011 (rzecz o pracy Stanisława Dróżdża – Między), Złotów. I tak wszyscy wiedzą, 2015 i Ciechowski- Świetlik, 2016, (poświęcony wybitnemu liderowi zespołu Republika, którego fotografował przez 12 lat do jego śmierci w 2001 r.).

Werdykt jury jest ostateczny.
Członkowie jury dokonują oceny prac konkursowych według własnego uznania, biorąc pod uwagę poprawność techniczną zdjęcia, jego walory artystyczne i estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość zdjęcia.

Nagrody i wyróżnienia:

Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:

 • 1 nagroda 2000 zł
 • 2 nagroda 1500 zł
 • 3 nagroda 1000 zł
 • Trzy wyróżnienia po 500 zł

Jury ma prawo dokonania zmian w układzie nagród.

Wyróżnieniem w Konkursie jest też kwalifikacja do wystawy pokonkursowej.

Terminarz konkursu:

 • 1.12.2020 – termin nadsyłania prac (data wpływu do organizatorów).
 • 21.12.2020 – rozstrzygnięcie konkursu.
 • Styczeń/luty 2021– otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród. Termin otwarcia wystawy może ulec zmianie.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, na co są zobowiązani poinformować odwrotną pocztą o ich przyjęciu.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową. Wiadomość zostanie wysłana na adres mejlowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w ciągu 5 dni roboczych bądź niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, organizator ma prawo dokonać ponownego wyboru. zwycięskiej pracy konkursowej, jednocześnie wyłączając z konkursu poprzednio wybraną pracę.
W przypadku podania błędnych danych kontaktowych uczestnika, uniemożliwiających kontakt, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac konkursowych zgłoszonych przez tego uczestnika.

Inne informacje:

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora, w zakresie służącym organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej.

Informacje pochodzą ze strony: muzeumplock.eu

Konkursy dla fotografujących umieszczamy cyklicznie w dziale konkursów artystycznych na portalu – zajrzyjcie! 

Kontakt

Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8
09-402 Płock
tel. (24) 364 70 71
fototamara@muzeumplock.eu
muzeumplock.eu