Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Takie jest życie, taki jest świat

organizator:

Karliński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2019
pula nagród: 2500 zł

Konkurs fotograficzny Takie jest życie, taki jest świat

Karliński Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić do udziału w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. ”Takie jest życie, taki jest świat”, będącego kontynuacją poprzedniego, trwającego 14 lat, cyklu „Cztery Pory Roku”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Organizatorzy zachęcają do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Każdy uczestnik może nadesłać do 10 prac wykonanych dowolną techniką o formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia (układ kompozycji). Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki JPG, bmp lub tif na płycie CD lub DVD). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawy oraz do promocji konkursu i wystawy na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej, a także prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres, kontakt. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców,
dostarczenia nagród i odesłania prac oraz promocji naszego konkursu w przyszłych latach.

Prace należy nadesłać w sztywnych opakowaniach (w tych samych zostaną po konkursie odesłane), organizatorzy traktować je będą z największą dbałością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zagięcie lub
inne uszkodzenie podczas przesyłki.

Na początku maja b. r. organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych (pula nagród – 2500 zł). O dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.

Odbitki zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych przechodzą na własność Karlińskiego Ośrodka Kultury. Prawa autorskie tych prac pozostają własnością ich autorów.

Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do prac zgłoszonych do konkursu i zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Zdjęcia i ich wersje cyfrowe, należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 30 kwietnia 2019 r.(decyduje data dostarczenia przesyłki) na adres:
Karliński Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 1
78-230 Karlino
tel/fax (0048) 94 3117784,
e-mail: kokkarlino@op.pl
kokkarlino.foto@gmail.com

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.kokkarlino.pl

Kontakt

Karliński Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 1
78-230 Karlino
tel. 94 31 17 784
kokkarlino@karlino.pl
www.kokkarlino.pl

Dokumenty

do pobrania