Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny "Śląskie uroczyska"

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 08.09.2010

Konkurs fotograficzny "Śląskie uroczyska"

Konkurs fotograficzny Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie jest adresowany do młodzieży i dorosłych fotografów – amatorów.

Tematem konkursu są „Śląskie uroczyska”. Można przysłać maksymalnie pięć prac. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
Zdjęcia mogą być czarno-białe i kolorowe. Muszą mieć formę odbitek o rozmiarze od 21×30 cm do 30×42 cm. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł i godło autora (w formie słowa oraz liczby), oraz kategorię wiekową: I. (12-17 lat), II. (powyżej 18 lat).

Należy dołączyć płytę CD z fotografiami do konkursu oraz zaklejoną i opatrzoną godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, kategorię wiekową, adres mailowy, telefon), a także krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i ma się do nich prawa autorskie. Prace powinny być zapakowane w sztywne koperty.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz do nieodpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.
W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

Prace należy nadsyłać do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie (adres poniżej).

Termin nadsyłania prac 08.09.2010.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 24.09.2010 r. godz.18.00.

Informacje pochodzą ze strony www.radlin.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
(32) 456 86 33, 456 89 28
mok@radlin.pl
www.radlin.pl