Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci87
 • absolwenci89
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni62
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie23
 • artystyczne40
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie94
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa21
 • samorząd27
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny "Śląskie uroczyska"

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 08.09.2010

Konkurs fotograficzny "Śląskie uroczyska"

Konkurs fotograficzny Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie jest adresowany do młodzieży i dorosłych fotografów – amatorów.

Tematem konkursu są „Śląskie uroczyska”. Można przysłać maksymalnie pięć prac. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
Zdjęcia mogą być czarno-białe i kolorowe. Muszą mieć formę odbitek o rozmiarze od 21×30 cm do 30×42 cm. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł i godło autora (w formie słowa oraz liczby), oraz kategorię wiekową: I. (12-17 lat), II. (powyżej 18 lat).

Należy dołączyć płytę CD z fotografiami do konkursu oraz zaklejoną i opatrzoną godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, kategorię wiekową, adres mailowy, telefon), a także krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i ma się do nich prawa autorskie. Prace powinny być zapakowane w sztywne koperty.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz do nieodpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.
W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

Prace należy nadsyłać do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie (adres poniżej).

Termin nadsyłania prac 08.09.2010.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 24.09.2010 r. godz.18.00.

Informacje pochodzą ze strony www.radlin.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
(32) 456 86 33, 456 89 28
mok@radlin.pl
www.radlin.pl