Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Burda Media Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2019

Konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”

Tematem konkursu jest rozwój społeczności i krajów, które są w trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej. Polska, wraz z innymi rozwiniętymi krajami ONZ stara się im pomóc. Na całym świecie około 1,2 miliarda ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.

Zdjęcia na konkurs przyjmowane są w następujących kategoriach:

 • DOBROBYT – ta kategoria skupia się na edukacji, opiece zdrowotnej oraz przedsiębiorczości wpływającej na rozwój danej społeczności.
 • LUDZIE – tu Organizatorzy czekają na prace przedstawiające problematykę powszechnych praw człowieka oraz zagwarantowania równego dostępu do zasobów naturalnych i ekonomicznych.
 • PARTNERSTWO – zdjęcia w tej kategorii powinny ukazywać przykłady współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – w ujęciu lokalnym, jak i globalnym.
 • PLANETA – to temat dotyczący współistnienia ludzi z przyrodą, ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz jego wpływu na środowisko.
 • POKÓJ – w tej kategorii wybrane zostaną fotografie ilustrujące, w jaki sposób pokój lub jego brak wpływa na życie zarówno jednostki i całego społeczeństwa.

Nagrody: Zwycięska praca w każdej kategorii oznacza nagrodę 3 tysięcy złotych dla twórcy, do tego Jury przyzna po 1 wyróżnieniu na kategorię i nagrodzi każdego z autorów 1 tysiącem złotych. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł Grand Prix i 5 tysięcy złotych.

W każdej kategorii uczestnicy mogą składać po 5 prac konkursowych.

Termin składania prac mija 16 października 2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: konkursmsz.national-geographic.pl.

Przejrzyj też inne konkursy artystyczne, w tym fotograficzne!

Kontakt

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

nationalgeographic_projekty@burdamedia.pl
konkursmsz.national-geographic.pl