Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci24
 • absolwenci23
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne13
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd7
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny pt.:"W Aninie"

organizator:

Klub Kultury Anin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.05.2010

Konkurs fotograficzny pt.:"W Aninie"

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fotografii (kolorowej lub czarno-białej) o wymiarach min. 13 cm x 18 cm, zatytułowanej „W Aninie”.

Jedna osoba może nadesłać najwyżej 3 prace konkursowe.

Praca konkursowa powinna być wykonana indywidualnie. Nie przyjmujemy prac zespołowych!!!

Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane pocztą na adres organizatora do 31 maja 2010 r.

W przypadku prac pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Każda praca powinna być opatrzona godłem.

Do każdej każdej pracy powinna być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym godłem.

W kopercie należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia (p.13).

Jury: prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora w terminie do 15 maja 2010 r.
decyzje jury są ostateczne.

Harmonogram:
31 maja 2010 r. – termin nadsyłania prac na konkurs
4 września 2010 r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

Informacje pochodzą ze strony www.swiatobrazu.pl

Kontakt

Klub Kultury Anin
ul. V Poprzeczna 33
04-611 Warszawa