Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Prawa człowieka i prawa narodów

organizator:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2017
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs fotograficzny Prawa człowieka i prawa narodów

Ogólnopolski konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów.
Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
 • zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
 • przyznaniu nagród:
  • I nagroda 1500,- zł
  • II nagroda 1200,- zł
  • III nagroda 1000,- zł

Terminarz przebiegu Konkursu:

 • nadsyłanie prac: do 16 października 2017 (decyduje stempel pocztowy);
 • wernisaż i ogłoszenie wyników Konkursu: 7-9 listopada 2017.

Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:

Galeria Politechniki Krakowskiej GIL

Warszawska 24
31–155 Kraków

lub

dostarczyć osobiście w godzinach 9:00-15:00 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 12 628 24-88, 12 628-29-22).

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: jp2.krakow.pl

Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 20 00

Dokumenty

do pobrania