Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny "Pejzaż z kobietą"

organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2012

Konkurs fotograficzny "Pejzaż z kobietą"

Organizatorem konkursu „Pejzaż z kobietą” jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią.

Czas trwania konkursu:  21 listopada 2011 r. do 20 lutego 2012 r.
Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 marca 2012 roku  w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego.

Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Autorzy do 16 roku życia
 • Autorzy powyżej 16 roku życia

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii nigdzie wcześniej nie publikowanych. Technika wykonania prac może być dowolna. Zdjęcia winny być zapisane na płycie DVD w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4 (21x 30 cm).

Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia prac i ankietę personalną (dostępne na stronie internetowej GCKiB (www. gcb-skrzyszow.pl) lub w siedzibie organizatora. Prace należy dostarczyć do organizatora  osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
33-156 Skrzyszów 638
woj. małopolskie

Ostateczny termin nadsyłania prac 20. 02. 2012 r. (decyduje data stempla  pocztowego  w przypadku dostarczenia pocztą)

Organizator przewiduje po  trzy nagrody pieniężne w każdej kategorii:
I miejsce- 700 zł, II miejsce- 500 zł, III miejsce- 400 zł

Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez organizatora. ury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania dodatkowych wyróżnień.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Nagrody zostaną przekazane laureatom w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie: www.gcb-skrzyszow.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.gcb-skrzyszow.pl

Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
.
33-156 Skrzyszów 638
tel. 14 674-55-08
centrum5@op.pl
www.gcb-skrzyszow.pl