Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny OBLICZA WODY

organizator:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.04.2013

Konkurs fotograficzny OBLICZA WODY

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zdjęć nawiązujących do tematu przewodniego Festiwalu Nauki 2013 „Oblicza wody”.

Kategorie wiekowe

 • Dziecięca – szkoły podstawowe
 • Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne + szkoły średnie
 • Dorośli – od lat 18

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej przewidziana jest nagroda rzeczowa główna o wartości
~ 1000 zł i wyróżnienie (nagroda rzeczowa) o wartości ~ 500 zł.

Warunki udziału w konkursie:

 • Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie projekty autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym Konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane i prezentowane.
 • Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie.
 • Autorzy zdjęć nadsyłanych na Konkurs wyrażają zgodę na przekazanie do nich praw organizatorowi Konkursu (do prezentowania i wykorzystywania tych zdjęć w publikacjach), które nie naruszają jego praw autorskich i osobistych.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 • Zgłaszane prace konkursowe musza odpowiadać tematyce Konkursu i nie naruszać dobrych obyczajów.

Zasady konkursu:

 • Konkurs trwa od 13 marca 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 kwietnia 2013 r.,
 • Na Konkurs można nadesłać nie więcej niż 3 zdjęcia wykonane dowolną techniką tj. zdjęcia barwne, czarno – białe.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kopii zgłoszonych zdjęć na papierze fotograficznym w formacie A4 oraz cyfrowych plików źródłowych w formacie JPG nagranych na płytę CD wraz z załączonym formularzem konkursowym.
 • Na odwrocie każdego zdjęcia w jego lewym górnym rogu należy podać: tytuł zdjęcia oraz nick autora (do 6 znaków) zgodnie z wypełnionym formularzem zgłoszenia.
 • Prace należy przesyłać na adres organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oblicza wody” tj. Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, Biuro Informacji i Promocji, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 • W przypadku zdjęć z widocznymi twarzami osób bądź niewielkich grup ludzi wymagane jest dodatkowo dostarczenie ich zgody na wykorzystanie wizerunku (do pobrania wraz z formularzem zgłoszenia).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.festiwalnauki.krakow.pl. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Festiwalu Nauki, data i miejsce zostaną przesłane Laureatom drogą elektroniczną. W przypadku nieobecności nagrodę może odebrać osoba upoważniona pisemnie i po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi Konkursu.

Informacja pochodzi ze strony www.festiwalnauki.ur.krakow.pl

Kontakt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 96
f.nauki@ur.krakow.pl
www.festiwalnauki.ur.krakow.pl