Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny " Nekropolie Pomorza"

organizator:

Gdyńska Szkoła Społeczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 14.02.2012

Konkurs fotograficzny " Nekropolie Pomorza"

I wojewódzki konkurs fotograficzny pod hasłem: „NEKROPOLIE POMORZA” organizowany jest przez Gdyńską Szkołę Społeczną i Galeria Sztuki Szkolnej przy GSS.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV – VI oraz I – III gimnazjum.

Celem jest wzbudzanie wśród uczniów szacunku dla miejsc pochówku zmarłych oraz poczucia jedności z tymi, którzy już odeszli. Tematyka fotografii konkursowych (cmentarze, krzyże przydrożne, miejsca pamięci i szeroko pojęte nekropolie naszego regionu) może zostać przedstawiona na zdjęciach w sposób różnorodny.

Konkurs został wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do wojewódzkiego kalendarza imprez w roku szkolnym 2011/2012 w dziale: „Imprezy artystyczne; wydarzenia kulturalne”.
Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Zdjęcia nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów plastycznych.

Każdy uczeń może przysłać od 1 do 5 zdjęć. Ocenie podlegają pojedyncze zdjęcia.
Fotografie (oprócz czynności niezbędnych dla uzyskania wydruku komputerowego) nie mogą być przetwarzane i poprawiane przy pomocy dowolnego programu służącego edycji zdjęć.

Fotografie (każda: wydruk dobrej jakości w formacie A4 – zdjęcie z białą ramką lub na całą stronę) podpisane na odwrocie należy dostarczyć osobiście do siedziby GSS lub wysłać listem priorytetowym w terminie do 14.02.2012 (wtorek). Zdjęcia przysłane po tym terminie nie będą uwzględniane. Do fotografii należy dołączyć kartkę z danymi: imię i nazwisko ucznia, miejsce zrobienia zdjęcia, nazwa, adres szkoły i numer telefonu (lub dane i telefon Rodziców), kontaktowy adres e-mail. Ogłoszenie wyników nastąpi 22.02.2012 w siedzibie GSS o godzinie 10.30.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Przysłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z: wyrażeniem zgody Rodziców/Opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu, wyrażeniem zgody na umieszczanie fotografii uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie internetowej szkoły (www.gss.edu.pl).Szkoła zastrzega sobie prawo do zachowania przysłanych na konkurs fotografii oraz ich wystawianie w ramach Galerii Sztuki Szkolnej przy GSS oraz innych miejscach wystawowych (zawsze z podaniem w czytelny sposób imienia i nazwiska autora fotografii).

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod numer tel.: 503 – 835 – 705 lub adres e-mail: miroslawpawlik@o2.pl (p. Mirosław Pawlik – organizator konkursu oraz opiekun Galerii Sztuki Szkolnej przy Gdyńskiej Szkole Społecznej).

Informacje pochodzą ze strony: www.gss.edu.pl

Kontakt

Gdyńska Szkoła Społeczna
ul. Kapitańska 37
81-249 Gdynia
tel. 503-835-705
miroslawpawlik@o2.pl
www.gss.edu.pl