Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny – Nauka – świat bez granic

organizator:

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2010

Konkurs fotograficzny – Nauka – świat bez granic

3 Konkurs Fotograficzny Uniwersytetu Śląskiego Nauka – Świat bez granic

Regulamin Konkursu

1. Konkurs fotograficzny ogłasza JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, który jest przewodniczącym Komitetu Honorowego Konkursu.
2. Stronę techniczną realizacji Konkursu powierza się Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ pod opieką Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego.
3. Rektor UŚ powołuje Jury Konkursu, które pracuje w oparciu o Regulamin Jury.
4. Do konkursu można zgłosić autorskie fotografie o walorach artystycznych wykonane przez pracowników lub studentów wszystkich uczelni i instytutów naukowych w kraju i za granicą, którzy realizują (lub realizowali) programy badawcze (międzynarodowe, ministerialne, statutowe, własne lub w ramach badań zleconych) za granicą, lub we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
5. W konkursie może brać udział każdy pracownik i student uczelni lub innej placówki naukowej, który uczestniczy lub uczestniczył w realizacji projektu(ów) badawczego, a jego tematyka oraz dołączonych fotografii związana jest z hasłem przewodnim 3. Konkursu.
6. Fotografie do konkursu zgłasza kierownik projektu za zgodą autora (autorów) fotografii lub autor fotografii za zgodą kierownika projektu.
7. Uczestnik konkursu:
1. przedstawia Jury Konkursu wybrane przez siebie autorskie fotografie wykonane metodami
fotografii klasycznej i/lub fotografii cyfrowej w liczbie do 10 sztuk wraz z tytułami i krótkim,
jednozdaniowym opisem (czas i miejsce wykonania fotografii). Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo odrzucenia materiałów nie spełniających niezbędnego minimum wymagań     
technicznych;
2. fotografie wykonane metodami fotografii klasycznej powinny zostać dostarczone w postaci
wysokiej jakości odbitek (o minimalnych rozmiarach 10×15 cm) lub pozytywów (slajdów). W
przypadku materiałów dostarczonych jedynie w postaci odbitek organizatorzy mogą
zażądać dostarczenia negatywów (w celu wykonania wydruków wielkoformatowych);
3. materiały w wersji cyfrowej powinny być dostarczone w postaci plików o najlepszych do
uzyskania parametrach rozdzielczości i jakości dostępnych dla danego modelu aparatu
fotograficznego, co umożliwi wykonanie poprawnych technicznie odbitek wielkoformatowych
(minimalna zalecana wielkość matrycy aparatu to ok. 5 megapikseli). Ze względów
technicznych zalecanymi formatami dostarczanych plików są TIFF (rozszerzenie .tif) lub
PiNG (rozszerzenie .png) – o ile aparat zapisuje fotografie w takim formacie. Jeśli aparat
nie zapisuje plików w zalecanych formatach wskazane jest dostarczenie plików TIFF
uzyskanych z zapisu RAW (opcja dostępna w oprogramowaniu dołączonym do niektórych
aparatów fotograficznych) lub w formacie JPEG (rozszerzenie .jpg) o jak najmniejszej
kompresji (najwyższej jakości);
4. wraz z fotografiami przedstawiony jest tytuł i krótki opis projektu badawczego w formie 
naukowego streszczenia (abstraktu), zawierający tytuł projektu badawczego, autorów  
(wykonawców) wraz z afiliacją i adresem oraz informacje o jego celach, metodach oraz
najważniejszych rezultatach (maks. 1 strona A4). Za jedną stronę A4 organizatorzy
przyjmują około 1500-2000 znaków napisanych czcionką Times New Roman o wielkości 12
pkt., interlinia 1,5;
5. wszystkie dostarczone materiały są przedstawione w języku polskim i angielskim.
8. Dostarczone fotografie będą oceniane pod względem artystycznym jak i merytorycznym w nawiązaniu do zgłoszonego projektu badawczego.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść merytoryczną nadesłanych streszczeń projektów.
10. Komplet materiałów należy dostarczyć do Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, pokój 317 w terminie do 15 maja 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony http://naukawobiektywie.us.edu.pl

Kontakt

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice