Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fotograficzny Mistyka Żydowska

organizator:

Fundacja "PRO ARTE"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2011

Konkurs Fotograficzny Mistyka Żydowska

Organizatorem konkursu są Fundacja „PRO ARTE”, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oddział Wrocław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej oraz Gazeta Wyborcza oddział we Wrocławiu.

Cele konkursu:

 • promocja kultury żydowskiej obecnej od wieków w Polsce
 • podsycanie zainteresowania historią Żydów Polskich
 • utrwalenie śladów współczesnych Żydów

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. Konkurs jest przeznaczony dla osób amatorsko zajmujących się fotografią z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii na temat: Mistyka Żydowska.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat kultury żydowskiej prezentując zarazem jej mistycyzm i niepowtarzalny charakter. Prace mogą odwoływać się tematycznie do obrzędowości żydowskiej i jej symboliki, rytuałów judaizmu, jak też i wszelkich innych przejawów wyjątkowego charakteru tej kultury. Zdjęcia mogą przedstawiać dowolne osoby lub obiekty – tak by ukazywały one autorską interpretację tematu konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową wraz z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny, telefon komórkowy, e-mail.

Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 osobne zdjęcia lub reportaż/cykl 8 zdjęć. Fotografie powinny być dostarczone w formie papierowej i elektronicznej. Format odbitek powinien być nie mniejszy niż 15×21 cm lub 21x21cm. Każdą z prac należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł lub miejsce powstania zdjęcia, data, technika.

Parametry elektronicznej wersji fotografii dołączonej na płycie CD lub DVD: format .jpg, 30x45cm lub 30x30cm, 300dpi.

Autorzy, nadsyłając pracę, zgadzają się na zamieszczenie jej kopii na stronach internetowych organizatorów, wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych oraz zaprezentowaniu fotografii na wystawie pokonkursowej.

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie dotyczące prawa autorskiego i prawa do wizerunku.

Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości – takie prace nie będą brały udziału w konkursie.

Fotografie konkursowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na CD lub DVD, dokładnie opisane wraz z oświadczeniem uczestnik konkursu w jednej przesyłce nadsyła na adres organizatora konkursu:

Fundacja „PRO ARTE”
Wybrzeże Pasteura 16/3
50-367 Wrocław

z dopiskiem: „konkurs – Mistyka Żydowska” do dnia 20 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia pracy na podany adres).

Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatora według następujących kryteriów:

 • trafność i pomysłowość w przedstawieniu problemów zawartych w temacie konkursu
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej w dniach 30 maja – 15 czerwca br. oraz w dodatku wrocławskim Gazety Wyborczej. Kopie nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z krótką informacją o autorze/autorach pracy zostaną opublikowane w Internecie na stronie Fundacji www.simcha.art.pl. nagrody zostaną wręczone podczas XIII Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA.

Informacje pochodzą ze strony www.simcha.art.pl

Kontakt

Fundacja "PRO ARTE"
Wybrzeże Pasteura 16/3
50-367 Wrocław


www.simcha.art.pl