Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

organizator:

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim

Rodzaj:
artystyczne, inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Językiem Konkursu jest polski i angielski.

Uczestnicy Konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:

• grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące 20. urodziny do 31grudnia bieżącego roku włącznie);

• grupa II – osoby powyżej 20 lat.

W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, członkowie jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

Zgłaszanie prac

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.mwo.usz.edu.pl (pliki, dane osobowe, nazwy fotografii i ich matematyczne opisy). Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada do nich całość praw autorskich majątkowych i osobistych. Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.

Terminy

Konkurs trwa do 31 października bieżącego roku. Termin zgłoszenia do Konkursu (wypełnienia formularza wraz z przekazaniem plików upływa 31 października bieżącego roku.

Nagrody i wyróżnienia

Spośród uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą przedstawiciele: Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz dydaktycy matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki reklamowe Uniwersytetu Szczecińskiego i inne nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie: www.mwo.usz.edu.pl. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wyniku konkursu. Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania. Uczestnicy na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Informacje pochodzą ze strony: www.mwo.usz.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Matematyki
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
tel. 91 444 12 67
mmakiewicz@usz.edu.pl
www.mwo.usz.edu.pl/start