Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs Fotograficzny "Klejnoty Kołobrzegu"

organizator:

Urząd Miasta Kołobrzeg Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Konkurs Fotograficzny "Klejnoty Kołobrzegu"

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Klejnoty Kołobrzegu”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych oraz innych osób pełnoletnich amatorsko zajmujących się fotografią.
Celem Konkursu jest wzbudzanie zainteresowania przyrodą, środowiskiem naturalnym, znajdującym się na terenie miasta, ukazanie ich cennych i wartych ochrony elementów.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
•    przygotować dowolną ilość fotografii (wykonanych w dowolnej technice) w formie: papierowej o
wymiarach 13 x 18 cm oraz w postaci plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400 x
3200 pikseli, nagranych na płytę CD,
•    prawidłowo opisać zdjęcia – zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursu
•    wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia z załącznikami
Zdjęcie musi być wykonane na terenie miasta Kołobrzeg.

Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do poniższych tematów:
Temat Nr 1.  „Tereny cenne przyrodniczo”
Temat Nr 2.  „Chronione gatunki”
Temat Nr 3.  „Woda”
Temat Nr 4. „Zieleń miejska”

Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 15 września 2012 r.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Kołobrzeg Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Ratuszowa 12, pok. 19
78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Klejnoty Kołobrzegu”.

Regulamin Konkursu, zgłoszenie oraz załączniki (2 szt.) znajdują się na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg www.kolobrzeg.pl w zakładce ABC OCHRONY ŚRODOWISKA.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Małgorzata Bogucka – tel. (94) 35 51 517.

Informacje pochodzą ze strony:
www.miasto.kolobrzeg.eu

Kontakt

Urząd Miasta Kołobrzeg Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Ratuszowa 12, pok. 19
78-100 Kołobrzeg