Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Kapitał Ludzki w obiektywie

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.11.2009

Konkurs fotograficzny Kapitał Ludzki w obiektywie

Konkurs fotograficzny Kapitał Ludzki w obiektywie

Tematem Konkursu jest komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim widziany obiektywem.
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne.

Warunki udziału w konkursie:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30 września do 13 listopada 2009 r. do godz. 15.00 przesłać fotografie w wersji tradycyjnych odbitek w formacie 15x21cm wraz z wersją elektroniczną w postaci płyty CD/DVD pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń z dopiskiem Konkurs Fotograficzny„Kapitał Ludzki w obiektywie”. O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data i godzina wpływu do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Komisja Konkursowa nie może zapoznać się z zawartością prac konkursowych do upływu terminu ich składania. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 16 listopada 2009 r.
2. Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Prace dostarczone w innej formie aniżeli w jednej z przedstawionych powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Po otwarciu ofert prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach internetowych dotyczących Konkursu:
www.wup.torun.pl/pokl/konkurs ,
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl ,
www.efs.ropstorun.pl ,
www.bydgoszcz.roefs.pl ,
www.torun.roefs.pl
Internauci będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie. Głosowanie internetowe rozpocznie się 23 listopada 2009 roku o godzinie 8.00 i zakończy się 1 grudnia 2009 r. o godzinie 15.00. W głosowaniu internetowym, internauta będzie mógł oddać jeden głos potwierdzony e-mailem. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę głosów zostanie nagrodzone nagrodą internautów.
5. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z projektami realizowanymi i/lub zrealizowanymi w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Prace powinny w sposób ciekawy ukazywać realizowane lub zrealizowane projekty w województwie kujawsko-pomorskim w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez np:
– zachowania ludzi oraz zmiany w ich otoczeniu uzyskane dzięki realizowanym projektom,
– udział uczestników projektu w kursach, szkoleniach, ich reakcje, zachowania oraz możliwości, które otworzyły się dzięki dotowanym projektom,
– personel projektu w codziennej pracy,
– inne działania prowadzone w ramach projektu.
7. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.wup.torun.pl/pokl/konkurs
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2009 roku.
O decyzji Komisji, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą listowną.
Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.wup.torun.pl/pokl/konkurs

Informacje pochodzą ze strony www.swiatobrazu.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
+48 056 622 86 00, +48 056 622 10 59
wup@wup.torun.pl