Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Kalendarz – Elbląg 2012

organizator:

Urząd Miejski w Elblągu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs fotograficzny Kalendarz – Elbląg 2012

Organizator zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Regulamin i formularz zgłoszeniowy poniżej. Konkurs ma na celu wybranie najpiękniejszych, emanujących siłą przekazu zdjęć Elbląga i ludzi tu żyjących w celu zamieszczenia ich w kalendarzu miejskim na rok 2012.
Konkurs trwa od 17.10.2011 r. do 31.10.2011 do godz. 10.00.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:
1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.

Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz – Elbląg 2012” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 31.10.2011 r. do godz. 10.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).

Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg – 2012” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg – 2012”.

Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2012 rok.

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Termin składania prac : 31.10 2011 r.

Więcej informacji na stronie www.elblag.eu

Informacje pochodzą ze strony www.umelblag.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 239 30 00
umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl