Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny "Inspiracje Marią Curie-Skłodowską"

organizator:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2011

Konkurs fotograficzny "Inspiracje Marią Curie-Skłodowską"

Rok 2011 uchwałą Sejmu RP ogłoszony został Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. W tym roku mija 100 lat od chwili otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie czystego, metalicznego radu. Odkrycie promieniotwórczości i wyodrębnienie radu dało początek dalszym odkryciom naukowym i rozlicznym zastosowaniom materiałów radioaktywnych. Maria Skłodowska-Curie na stałe wpisała się w dzieje nauki światowej, a że z pochodzenia była Polką, tym większy dla nas zaszczyt, że mieliśmy taką rodaczkę, która nigdy nie zapomniała o swojej Ojczyźnie. Nadszedł więc czas, by postać i dokonania naszej rodaczki stały się natchnieniem dla twórców wypowiadających się za pomocą fotografii.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat nad konkursem sprawuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie wykonane w dowolnej technice, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 30×40 cm. Do fotografii należy dołączyć bezwarunkowo zapis elektroniczny zdjęć na płycie CD,  w jak największej rozdzielczości. Zdjęcia tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezmą udziału w konkursie.

Z konkursu wyłączone są prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opatrzyć godłem-hasłem oraz dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem-hasłem i z następującymi informacjami wewnątrz: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres, e-mail autora. Koperta powinna zawierać również podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Fotografie należy przesyłać lub składać bezpośrednio w Muzeum UMCS:
ul. I. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Inspiracje Marią Curie-Skłodowską”.

Oceny fotografii oraz wyłonienia laureatów konkursu dokona jury powołane przez Organizatora. Wręczenia nagród laureatom dokona Jego Magnificencja Rektor UMCS w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej.

Termin zgłaszania zdjęć mija 31 sierpnia 2011 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac konkursowych do siedziby Organizatora. Ocena jury do 10 września 2011 r. Zawiadomienie o werdykcie jury do 15 września 2011 r. Wystawa pokonkursowa prac od 4 listopada 2011 r. do 2 stycznia 2012 r.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne – pierwszą, drugą i trzecią. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród decyduje jury. Laureaci konkursu o decyzji jury powiadomieni zostaną przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną.

Informacja pochodzi ze strony: www.umcs.lublin.pl

Kontakt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


www.umcs.lublin.pl