Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny EISA MEASTRO 2011-2012 "Mój kraj"

organizator:

Foto-Kurier

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2011

Konkurs fotograficzny EISA MEASTRO 2011-2012 "Mój kraj"

Konkurs jest dwuetapowy:

 • etap I – krajowy
 • etap II – międzynarodowy

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są wyłącznie fotoreportaże lub serie składające się z 6-10 zdjęć. Muszą mieć one postać cyfrową (z aparatów cyfrowych lub w postaci skanów z filmów).

Do pierwszego etapu zdjęcia (o dłuższym boku 800 pikseli) należy przesłać na adres eisa@foto-kurier.pl. Do wyraźnie oznakowanej serii zdjęć należy dołączyć w pliku tekstowym podstawowe dane teleadresowe autora, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji oraz adresem e-mail i kontaktem telefonicznym. Dane pozostają do wiadomości redakcji Foto-Kurier i organizacji EISA (w przypadku przejścia do etapu międzynarodowego).

Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2011 r.

Miejsca I, II i III zostaną wybrane przez Jury redakcyjne Foto Kuriera a wyniki zostaną opublikowane w Foto Kurierze nr 6/2011.

 • nagroda I – 1 000 zł
 • nagroda II – 600 zł
 • nagroda III – 400 zł

Kwoty te zostaną przekazane w postaci bonów do zrealizowania w sklepie Foto Kuriera. Redakcja zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród bez podawania przyczyny.

Etap II międzynarodowy.

Wszystkie zwycięskie prace z etapów krajowych będą oceniane podczas obrad organizacji EISA pod koniec czerwca 2011. Jury złożone z 17 redaktorów naczelnych europejskich magazynów fotograficznych należących do EISA, spośród zwycięskich zdjęć edycji krajowych wybierze laureatów i przyzna tytuł EISA Maestro 2011 oraz nagrody:

 • nagroda I – 1 500 euro – tytuł EISA Maestro 2011
 • nagroda II – 1 000 euro – certyfikat
 • nagroda III – 750 euro – certyfikat

Zdjęcia nagrodzonych zostaną opublikowane we wrześniowych wydaniach 17 europejskich magazynów fotograficznych. Wszyscy trzej zwycięzcy zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród EISA w Berlinie.

Na konkurs przyjmowane są wyłącznie serie zdjęć (lub fotoreportaż) stworzonych w oparciu o główny temat „Mój kraj” składający się z 6-10 zdjęć należy je przesłać do 15 maja 2011 na adres: eisa@foto-kurier.pl

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia w formie cyfrowej (zdjęcia pochodzące z aparatów cyfrowych lub skany filmów).

Przyjmowane będą tylko zdjęcia w formacie jpeg. Dłuższy bok nie może być krótszy niż 800 pikseli. W przypadku zakwalifikowania zdjęcia do kolejnego etapu należy dostarczyć zdjęcie o dłuższym boku nie krótszym niż 3000 pikseli.

Jedna osoba może przysłać tylko jedno zgłoszenie. Do każdego zgłoszenia powinny być dołączone dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail.

W etapie krajowym oceniane będą tylko zdjęcia nadesłane przez obywateli Polski.

Jury II etapu (międzynarodowy) składa się z redaktorów naczelnych 17 europejskich magazynów fotograficznych. nagrodzone będą  trzy najlepsze prace zarówno na etapie krajowym jak i międzynarodowym. Należy zgłaszać tylko i wyłącznie własne prace. EISA i czasopisma należące do EISA nie ponoszą odpowiedzialności  za publikowany materiał zdjęciowy. Organizacja EISA zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystywania nagrodzonych zdjęć zarówno w publikacjach prasowych jak i w materiałach promocyjnych organizacji.

Nie przewiduje się listownego powiadomienia o wynikach konkursu.

Wyniki etapu krajowego zostaną opublikowane na łamach czasopisma Foto-Kurier. Wyniki etapu międzynarodowego zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii przyznania nagród EISA, która odbędzie się w 4 września 2011 w Berlinie.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres eisa@foto-kurier.pl.

Autor wysyłając zdjęcia oświadcza, że jest ich autorem i są one wolne od roszczeń osób trzecich. Zdjęcie uznane za plagiat zostaje automatycznie usunięte z konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.foto-kurier.pl

Kontakt

Foto-Kurier
ul. Rzędzińska 23
01-368 Warszawa
tel.: (22) 665 24 33
eisa@foto-kurier.pl
www.foto-kurier.pl