Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci57
 • absolwenci53
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne31
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe11
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny dla uczniów Miasto i przyroda – na granicy dwóch światów

organizator:

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2010

Konkurs fotograficzny dla uczniów Miasto i przyroda – na granicy dwóch światów

Celem Konkursu fotograficznego „Miasto i przyroda – na granicy dwóch światów” jest zainteresowanie uczniów problemem zmian klimatu i jego wpływu na różnorodność gatunkową, sukcesję ekologiczną na pograniczu miasta i przyległych terenów, pięknem krajobrazów w naszym regionie. Ma on na celu pobudzić młodych ludzi do obserwacji stanu przyrody, kultury, zjawisk klimatycznych w dniu dzisiejszym, szukania przyczyn obecnego stanu rzeczy oraz przewidywania przyszłości i szukania rozwiązań zauważonych problemów.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii na terenie Polski na pograniczu terenu zurbanizowanego i otaczającej go przyrody. Dopuszczalne jest uchwycenie skutków oddziaływania miasta na przyrodę i odwrotnie.
3. Rozmiar pliku ze zdjęciem nie może być mniejszy niż 800kB, zdjęcie o rozdzielczości 300 dpi . Plik musi być w formacie jpg lub tif.
4. Rozmiar prac w formie papierowej 15 x 20.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie nie publikowane.
6. Autorem pracy może być jedna osoba.
7.    Każda praca na odwrocie musi posiadać wpisaną czytelnie lub naklejoną etykietę z nazwiskiem i imieniem autora, tytułem pracy, nazwą i adresem szkoły. Praca wysyłana w kopercie musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem twardą tekturą.
8.    Uczestnik Konkursu może być autorem jednej do trzech prac.
9.    Każda szkoła może wysłać prace dowolnej liczby uczestników.

Zgłoszenie powinno obejmować:

1. pracę konkursową w postaci literalnej fotografii oraz na płycie CD ,
2. wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
3. prace konkursowe należy przesyłać albo dostarczyć osobiście pod adres:
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS,
ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice, Polska
tel: 032 2 519 811;

Konkurs rozpoczyna się w październiku 2009 roku, a kończy w marcu 2010 roku.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lutego 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bsp-pl.org

Kontakt

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS
ul. Lompy 2/10
40-040 Katowice
(032) 2 519 811

www.bsp-pl.org