Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny Detal w architekturze Częstochowy

organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2017

Konkurs fotograficzny Detal w architekturze Częstochowy

Częstochowski oddział SARP zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Detal w architekturze Częstochowy”. Przedmiotem konkursu jest fotografia pokazująca budynek poprzez detal architektoniczny; pokazanie poprzez zdjęcie, że detal to integralna część budynku, a zbiór detali decyduje o charakterze budynku.

Detal jest tutaj rozumiany na kilka sposobów:

 • jako element dekoracyjny budynku
 • jako szczegół konstrukcji charakterystyczny dla danego obiektu architektonicznego
 • jako część całego obiektu, która decyduje o charakterze, kształtuje cały budynek.

Przedstawiony na zdjęciu budynek musi być zlokalizowany w Częstochowie. Konkurs jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie elementy są najważniejsze w kreowaniu charakteru budynku. Warto zwrócić uwagę na historyczne i współczesne oblicze budynków w Częstochowie, gdyż to one na nowo nadają miastu charakter.

Celem konkursu jest pokazanie piękna architektury poprzez detal. Prawdziwie przemyślaną i dobrze zaprojektowaną architekturę można rozpoznać po dopracowanych detalach. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na to, że budynek to coś więcej niż ściany i dach – budynek to zbiór detali, które nadają mu charakter, sprawiają, że jest niepowtarzalny i ciekawy.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Konkurs jest otwarty, ogólnopolski.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do Konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Udział w konkursie brać mogą zarówno osoby będące fotografami zawodowymi jak i amatorzy. W przypadku osób niepełnoletnich – opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie.

Wymagania, jakie powinno spełniać zdjęcie:

 • Dopuszczalne techniki wykonania zdjęcia: cyfrowa lub tradycyjna – analogowa (wywołane zdjęcie w technice analogowej należy zeskanować i przesłać do organizatora skan mailem).
 • Temat zdjęcia powinien być zgodny z tematem konkursu.
 • Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość, kontrast, jasność itp.). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię.
 • Nie dopuszcza się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii.
 • Zdjęcia, które zgłaszane są do konkursu mogą być wcześniej publikowane, tj. na własnej stronie internetowej, blogu, portalu społecznościowym.
 • Zdjęcie musi przedstawiać obiekt zlokalizowany w Częstochowie.

Warunki zgłoszenia:
Praca konkursowa w formie zdjęć powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres: sarp.czestochowa@gmail.com do dnia 20.08.2017r. do godziny 23.59.
Nazwa zdjęcia powinna składać się 7 znaków dowolnie wybranych przez autora oraz kolejnego numeru zdjęcia, np.: archdet1, archdet2, archdet3. Oprócz tej nazwy zdjęcia nie mogą zawierać innych danych identyfikujących autora (żadnych danych osobowych).

Do wiadomości mailowej ze zgłoszeniem do konkursu należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór znajduje się na końcu regulaminu. W formularzu należy podać: kod zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia oraz jego wiek, informację o miejscu wykonania zdjęcia, rok wykonania zdjęcia, opcjonalnie można podać tytuł i krótki opis zdjęcia.
Jury otrzyma zdjęcia bez nazwiska autora. Nazwy zdjęć będą zakodowane.

Wymogi techniczne do pracy konkursowej: format pliku JPG w najlepszej jakości, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok min. 3500px.

Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia projektów do Organizatora.
Pytania dotyczące Konkursu można kierować droga mailową do dnia 08.08.2017 na adres: sarp.czestochowa@gmail.com.

Do oceny zgłoszonych prac zostanie Jury Konkursu w składzie:

 • Marcin Szpądrowski – przewodniczący – artysta fotografik, Prezes Fundacji Sztuki Fotoreportażu
 • Grzegorz Skowronek – artysta fotografik, Członek Zarządu Fundacji Sztuki Fotoreportażu
 • Hubert Wąsek – architekt, Prezes SARP Oddział w Częstochowie.

Projekty oceniane będą pod względem zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności wizualnej oraz indywidualnego charakteru fotografii.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Wernisaż wystawy odbędzie się: 26.08.2017r. w siedzibie SARP O. Częstochowa ul. Kopernika 11/11 o godzinie 17.00. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej organizatora.

Jury przyzna następujące nagrody:

 • I miejsce: 500 zł
 • II miejsce: 400 zł
 • III miejsce: 300 zł

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.czestochowa.sarp.org.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie
ul. Kopernika 11/11
42-217 Częstochowa
tel. 731 744 168
czestochowa@sarp.org.pl
www.czestochowa.sarp.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin