Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fotograficzny "Bieszczady – historia trawą porosła"

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad "Moje Bieszczady"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Konkurs Fotograficzny "Bieszczady – historia trawą porosła"

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad „Moje Bieszczady”. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, skierowany do profesjonalistów i amatorów. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 4 fotografie o wymiarach 15x21cm do 20x30cm wykonane w dowolnej technice. Tematem fotografii jest interpretacja tematu „Bieszczady – historia trawą porosła”.

Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie nigdzie nie publikowane i nagradzane. Fotografie na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone itp. Do pracy winna być dołączona płyta CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.jpg lub *.tiff, rozdzielczość 300dpi) w celu ewentualnej publikacji. Pliki ze zdjęciami na płycie CD powinny być zapisane w formie: godło_tytuł zdjęcia.jpg.

Każda praca powinna być opatrzona tytułem i godłem (godło czyli pseudonim np. w prawym górnym rogu zdjęcia). Jeden autor posługuje się tym samym godłem w przypadku nadesłania kilku zdjęć. Na fotografiach nie można umieszczać nazwiska czy podpisu – jedynie godło. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem co zdjęcia, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prace nieopatrzone godłem nie będą brały udziału w konkursie.

Fotografie na konkurs można nadesłać listem poleconym, przesyłką kurierską w usztywnionej kopercie na adres:

Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad „Moje Bieszczady”
Biuro Festiwalowe
ul. Wąwozowa 34b
31-752 Kraków

z dopiskiem „konkurs fotograficzny” do dnia 30 czerwca 2011.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mojebieszczady.org do dnia 26 lipca 2011r. a laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych fotografii w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem.

Informacje pochodzą ze strony www.mojebieszczady.org

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad "Moje Bieszczady"
ul. Wąwozowa 34b
31-752 Kraków

konkurs@mojebieszczady.org
www.mojebieszczady.org