Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmowy w ramach Festiwalu im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.09.2017

Konkurs filmowy w ramach Festiwalu im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017

W ramach XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017” przeprowadzony zostanie konkurs filmowy w kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne.
Termin: 20-22 października 2017 r.
Miejsce: Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Zgłoszenie: wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu oraz Kartę Uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną. Film można przesłać drogą elektroniczną bądź na poniższy adres, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2017 r.:
Miejski Ośrodek Kultury
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 27
O zakwalifikowaniu filmu do poszczególnej kategorii konkursowej decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

W przeglądzie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie umożliwiającym odtworzenie z komputera PC z systemem Microsoft Windows 7, uwzględniając współczesne standardy kodowania  materiałów wideo. Minimalna wymaga rozdzielczość kopii to 1280 px x 720 px.
Filmy dostarczać można:
– na płytach CD, DVD, Blu-Ray (preferujemy jeden film na jednej płycie),
– na urządzeniach pamięci masowej USB (pendrive, przenośne dyski HDD),
– poprzez Internet przesyłając drogą mailową na adres mffn.publicystyka@gmail.com link umożliwiający pobranie filmu (ważne: serwis internetowy powinien gwarantować bezterminowe przetrzymywanie na serwerze, film zostanie uznany za dostarczony po pomyślnym pobraniu filmu przez Organizatora i potwierdzeniu u nadawcy). Sugeruje się skorzystanie z bezpłatnych serwisów, np.: www.google.com/drive, www.dropbox.com , itp.

Do każdego nadesłanego filmu winien być wypełniony elektroniczny formularz zgłoszenia ze szczególnym uwzględnieniem opisu filmu i zamieszczenia kadru z filmu. Formularz jest dostępny na stronie publicystyka.mok.com.pl. Niezarejestrowane w formularzu online filmy nie wezmą udziału w konkursie. Czas projekcji ograniczony do 20 min. Decyzją komisji kwalifikacyjnej lub Komisarza Festiwalu mogą zostać dopuszczone filmy dłuższe, o wybitnych walorach poznawczych oraz artystycznych. Alternatywnym sposobem zgłoszenia filmu jest wykorzystanie platformy Click for festivals pod adresem www.clickforfestivals.com. W takim wypadku Zgłoszenie i przesłanie filmu odbywa się zgodnie z regulaminem platformy Click for festivals, w pozostałym zakresie obowiązują zapisy Regulaminu MFFN Publicystyka.

Zgłoszenie filmu do konkursu jest bezpłatne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie i ich publicznej emisji w celach promocji Festiwalu, publicznej prezentacji filmu lub jego fragmentów w telewizji, internecie, wydawnictwach oraz na imprezach promujących XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017”.
Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor winien w zgłoszeniu wyjaśnić sytuację prawną filmu.

Każdy film, zarówno polski jak i obcojęzyczny, musi posiadać napisy w języku angielskim. Do udziału w konkursie polskich filmów amatorskich nie zostaną dopuszczone filmy:
a) realizowane przez twórców zawodowych,
b) realizowane przez studentów szkół filmowych i artystycznych, w tym filmy dyplomowe,
c) realizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury.

Do udziału w konkursie polskich filmów studenckich zostaną dopuszczone filmy realizowane przez studentów szkół filmowych i artystycznych, wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną.
Do udziału w konkursie w kategorii filmów zagranicznych dopuszczone zostaną filmy realizowane zarówno przez amatorów jak i studentów. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się filmów wyprodukowanych przed 2015 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.publicystyka.mok.com.pl.

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
Aleja Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 02 540
mffn.publicystyka@gmail.com
www.publicystyka.mok.com.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin