Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs filmowy Hate Free Cities

organizator:

Fundacja Instytut Spraw Rodziny

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Konkurs filmowy Hate Free Cities

Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu Hate Free Cities, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w formie nienawiści i mowy nienawiści wobec różnych grup w zależności od ich pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, płci, orientacji seksualnej lub innych różnic. Celem konkursu jest również poznanie i pokazanie poglądów młodych ludzi, ich doświadczeń związanych z mową nienawiści, a przede wszystkim otwarcie dialogu na powyższe problemy w społeczeństwie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu, animacji, filmu dokumentalnego, zgodnego z wytycznymi ustalonymi przez regulamin konkursu. Materiał ma obrazować dowolny sposób przeciwdziałania mowie nienawiści odzwierciedlając takie tematy jak: rasizm, ksenofobia, nienawiść przestępczości, zastraszanie, mowa nienawiści online i offline, uprzedzenia, dyskryminacja, seksizm, homofobia.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby i grupy młodzieżowe, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, które w wyznaczonym terminie nadeślą materiał filmowy będący przedmiotem konkursu. W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela prawnego. Górna granica wieku uczestnika konkursu wynosi 30 lat, ukończone nie wcześniej niż w dniu 28.02.2017 r.

Przesłanie prac do oceny powinno nastąpić do 28 lutego 2017 roku.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załacznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaisr.pl

Kontakt

Fundacja Instytut Spraw Rodziny
ul. Narutowicza 34/35
90-135 Łódź

hatefreecities.konkurs@gmail.com
www.fundacjaisr.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin