Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmowy CINEMAFORUM 2020

organizator:

Stowarzyszenie FILMFORUM

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs filmowy CINEMAFORUM 2020

CINEMAFORUM – 19. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych odbędzie się w dniach 4-8 listopada 2020 r. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 12 października 2020 roku.

Celem Festiwalu jest:

 • wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
 • edukacja artystyczna młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszymi szansami;
 • prezentacja dorobku twórców filmów krótkometrażowych z całego świata;
 • popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania kultury wśród młodzieży;
 • popularyzacja wartościowej sztuki filmowej;
 • promocja i wyróżnienie filmów o szczególnych walorach artystycznych;
 • promocja miasta Warszawa poprzez inicjowanie nowatorskich działań artystycznych i kulturalnych.

W Konkursie mogą wziąć udział filmy fabularne (w tym animacje), reprezentujące wszelkie gatunki filmowe. Tematyka filmów jest dowolna.

Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone filmy:

 • wyprodukowane przed 1 stycznia 2019 roku;
 • biorące udział w pokazach konkursowych poprzednich edycji Festiwalu;
 • zrealizowane przy udziale członków Komisji Kwalifikacyjnej, Jury Konkursowego lub przedstawicieli organizatorów.

Czas projekcji filmów zgłoszonych do udziału w Konkursie nie powinien przekraczać 40 minut.

Filmy do udziału w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.

W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Zgłaszający (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Konkursie filmów. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów konkursowych.

Warunkiem formalnym zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie jest:

 • opublikowanie filmu on-line, w serwisie internetowym VIMEO (dostęp do filmu powinien być zabezpieczony hasłem) lub w innym serwisie internetowym prezentującym materiały filmowe oraz umieszczenie stosownego linku do filmu (wraz z hasłem) w odpowiednim polu w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.
 • dostarczenie Organizatorowi elektronicznego FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r. (na etapie preselekcji wymagane jest dostarczenie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU wyłącznie drogą elektroniczną).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU należy dokładnie wypełnić za pośrednictwem strony internetowej. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza na stronie internetowej, w oknie przeglądarki wyświetli się wypełniony formularz w formacie PDF, który można zapisać na dysku komputera. Wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony także na adres e-mail podany w formularzu.

Zgłaszający do elektronicznej wersji formularza powinien załączyć:

 • kadr ilustrujący zgłoszony film (minimalny rozmiar: 1920×1080 px, rozdzielczość: 300 dpi),
 • zdjęcie reżysera (minimalny rozmiar: 1500×1000 px, rozdzielczość: 300 dpi),
 • fragment filmu (ok. 30 sekund) lub trailer w postaci pliku ProRes lub pliku H.264.

Ustala się następującą nagrodę regulaminową: GRAND PRIX – za najlepszy film w Konkursie (nagroda finansowa w wysokości 5000 zł).

Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia, uzgadniając ich liczbę i formę z Dyrektorem Festiwalu. Publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności – drogą plebiscytu, według reguł ustalonych osobnym trybem przez Organizatora.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: cinemaforum.pl

A na naszej stronie codziennie pojawiają się nowe konkursy, nie tylko artystyczne!

Kontakt

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. gen. Władysława Andersa 35
00-159 Warszawa
tel. 22 392 03 22
info@cinemaforum.pl
www.cinemaforum.pl

Dokumenty

do pobrania