Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmów krótkometrażowych – Barć Film Festiwal 2020

organizator:

Miejski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Konkurs filmów krótkometrażowych – Barć Film Festiwal 2020

Druga edycja Barć Film Festiwal odbędzie się w dniach 20-22.11.2020 roku w Barcinie, w woj. kujawsko-pomorskim. Celem konkursu jest popularyzacja niezależnej sztuki sztuki filmowej, rozwój umiejętności zastosowania nowych technologii filmowania i montażu oraz pobudzenie kreatywności.

Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie.

Do udziału w Festiwalu mogą być zgłoszone polskie filmy krótkometrażowe których data produkcji jest nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2019 roku, bez ograniczeń ze względu na gatunek, temat i formę. Zgłoszone filmy nie mogą być dłuższe niż 30 minut.

Konkurs ma charakter otwarty. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu.

Filmy do selekcji konkursowej będą przyjmowane w formatach: DVD Video, Blu-ray, MP4 na dowolnym nośniku lub poprzez link z możliwością pobrania w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD (1920x1080p).

Do konkursu uczestnik może zgłosić jeden film. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji.

Termin zgłaszania filmów do selekcji: 15 września 2020 roku.

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.

Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest:
– udostępnienie kopii przeglądowej,
– przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej Załącznik do Regulaminu

Powyższe materiały należy dostarczyć elektronicznie na adres: konkursfilmowy@mdkbarcin.com.pl z tytułem wiadomości „BFF: KONKURS”

Organizator Festiwalu powołuje Radę Artystyczną, która dokona wyboru filmów biorących udział w konkursie Barć Film Festiwal. Wyniki selekcji konkursowej zostaną ogłoszone nie później niż 10 października 2020 roku na stronie internetowej www.mdkbarcin.com.pl. O zakwalifikowaniu do konkursu twórcy zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail podane w Karcie Zgłoszenia.

Filmy oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Spośród zakwalifikowanych do konkursu filmów jury wyłoni laureatów Nagród Regulaminowych:

 • GRAND PRIX – 4000 zł
 • I miejsce – 3000 zł
 • II miejsce – 2000 zł
 • III miejsce – 1000 zł

W sytuacji, gdy Jury przyzna którąkolwiek regulaminową nagrodę więcej niż jednemu filmowi, przynależna nagrodzie suma pieniężna będzie podzielona na równe części pomiędzy laureatów.

Nagroda wypłacana jest tylko i wyłącznie twórcy obecnemu na Festiwalu w dniu ogłoszenia wyników. Nieodebranie nagrody skutkuje przesunięciem środków na kolejną edycję Festiwalu. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.

Lista filmów nagrodzonych zostanie ogłoszona 22 listopada 2020 roku podczas uroczystej gali kończącej Festiwal.

Pełna treść regulaminu oraz formularza  znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Konkursy artystyczne dostępne są na portalu Moje Stypendium przez cały rok! 

Kontakt

Miejski Dom Kultury
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin

konkursfilmowy@mdkbarcin.com.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Dokumenty

do pobrania