Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Filmów Amatorskich

organizator:

Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkurs Filmów Amatorskich

Konkurs Etiud Filmowych skierowany jest do twórców uczestniczących w systemie nauczania wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (nie filmowych). Od 12 Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy Konkurs Etiud Filmowych podzielony został na trzy samodzielne sekcje: animacji, fabuły i dokumentu.
Zasady dopuszczenia filmu do Selekcji Konkursowej:
 • nieprzekraczalny czas trwania filmu – 30 minut
 • realizacja filmu po 31 grudnia 2012 roku
 • tematyka filmu – dowolna
 • technika – dowolna
 • nośnik – DVD, VCD, Blu-ray
 • liczba filmów nadesłanych na Konkurs jest dowolna – jednakże zastrzega się obowiązeknadesłaniakażdego filmu na osobnym nośniku wraz z osobną kartą zgłoszeniową. Przesłaniekilku filmów na jednym nośniku, lub nie przesłanie ich w ogóle może zdyskwalifikować film przed selekcją. Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.opolskielamy.pl .
 • płyta z filmem winna być opisana, z uwzględnieniem następujących informacji:( imię i nazwisko, bądź pseudonim autora, tytuł filmu, czas trwania filmu, rok produkcji,
 • format, informacja o konkursie, na który film został zgłoszony: „Konkurs Filmów Amatorskich”lub np.„Konkurs Etiud Filmowych – Animacja”.
Film wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od
15.04.2015 do 31.08.2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Opolskie Lamy
skr. poczt. nr 1970
Urząd Pocztowy nr 12
ul. Dambonia 171
45 – 865 Opole

Informacje pochodzą ze strony: opolskielamy.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Opolskie Lamy
ul. Dambonia 171
45 - 865 Opole
tel. 607 232 476
opolskielamy@gmail.com
opolskielamy.pl