Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fantazje Zielonogórskie 2013

organizator:

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2013

Konkurs Fantazje Zielonogórskie 2013

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra ogłasza III edycję otwartego konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie na opowiadanie fantastyczne inspirowane przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry. Prace powinny być osadzone w konwencji szeroko pojmowanej fantastyki (sci-fi, fantasy, horror, legendy miejskie, realizm magiczny, itp.) splecionej z wątkami zielonogórskiej historii lub codzienności. Najlepsze konkursowe opowiadania zebrane zostaną w postaci antologii.

 • Organizatorem Konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, którego siedziba mieści się przy ul. Fabrycznej 13 B w Zielonej Górze.
 • Sekretarzem Konkursu jest Maciej Dobrowolski.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 marca 2013 roku do 1 czerwca 2013 roku. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona do końca lipca 2013 roku.
 • Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 • Prace muszą być napisane w języku polskim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych Konkursu na skutek wystąpienia zdarzeń losowych.

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania w dowolnej konwencji szeroko rozumianej fantastyki, inspirowanego historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych uczestników.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych przesyłając wraz z pracą skan zgody opiekuna.
 • Uczestnik Konkursu może przysłać pracę wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.
 • Gotowe opowiadanie należy nadesłać na adres: fantazje@adastra.zgora.pl w formacie tekstowym (doc, rtf, odt), w tytule maila wpisując „Konkurs literacki Fantazje Zielonogórskie”. Objętość pracy to maksimum 35 tys. znaków (bez spacji).

Zasady konkursu

 • Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do dnia 1 czerwca 2013 roku włącznie.
 • W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz krótką notkę biograficzną. Wymagany jest również telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu autorskich praw majątkowych do pracy, o treści: „Oświadczam, iż nadesłana praca jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”.
 • Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę.
 • Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Najlepsze prace, po wyborze dokonanym przez jury Konkursu, ukażą się w postaci publikacji książkowej (jako zbiór opowiadań).
 • Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 • Lista laureatów, których prace zostaną umieszczone w publikacji zostanie ogłoszona na stronie fantazje.adastra.zgora.pl do końca lipca 2013 roku.

Nagrody

 • Wszyscy laureaci otrzymają po jednym egzemplarzu autorskim antologii.
 • Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł.
 • O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 • Nagroda Główna zostanie wręczona w trakcie Bachanaliów Fantastycznych 2013 w Zielonej Górze (wrzesień 2013) bądź w przypadku nieobecności zwycięzcy na konwencie, nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika, pod adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
 • Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent.

Terminy

 • 1 marca 2013 – ogłoszenie Konkursu w mediach tradycyjnych i elektronicznych
 • do 1 czerwca 2013 – przyjmowanie prac
 • w dniach 20 czerwca – 15 lipca 2013 – posiedzenie jury i wyłonienie najlepszych prac
 • do końca lipca 2013 – ogłoszenie wyników obrad jury
 • wrzesień 2013 – Wręczenie głównej nagrody podczas XXVII Zielonogórskiego Festiwalu Fantastyki „Bachanalia Fantastyczne” 2013

Informacje pochodzą ze strony www.fantazje.adastra.zgora.pl

Kontakt

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
ul. Fabryczna 13b
65-410 Zielona Góra

fantazje@adastra.zgora.pl
www.fantazje.adastra.zgora.pl