Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci28
 • absolwenci27
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne7
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie30
 • małopolskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa5
 • firma11
 • instytucja rządowa3
 • samorząd11
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs "Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość"

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Funduszy Strukturalnych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.06.2012

Konkurs "Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość"

Konkurs „Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość”

„Euroświętokrzyskie – nowa rzeczywistość” to nazwa ogłoszonego przez  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Funduszy Strukturalnych konkursu dla młodzieży gimnazjalnej województwa świętokrzyskiego. 20 zwycięskich szkół otrzyma nagrody rzeczowe w postaci edukacyjnych zestawów multimedialnych składających się z tablicy multimedialnej, rzutnika oraz głośników.

Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca 2012r.

Celem konkursu jest popularyzacja integracji europejskiej oraz  upowszechnienie wiedzy o korzystnych zmianach zachodzących w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), a także rozwijanie wśród młodzieży gimnazjalnej umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy.

Prace konkursowe w sposób oryginalny i interesujący mają pokazać jakie zmiany zaszły w województwie świętokrzyskim, w życiu młodych ludzi, ich otoczeniu, dzięki RPOWŚ (zakres tematyczny prac ma obejmować projekty dofinansowane w ramach RPOWŚ realizowane/zrealizowane przez jednostki samorządu bądź przedsiębiorców).

Prace mają mieć formę:
– prezentacji multimedialnej, zawierającej maksymalnie 20 slajdów z komentarzem autorskim, którą należy dostarczyć bądź przesłać w formacie Power Point na płycie kompaktowej,
– filmu (maksymalny czas trwania – 5 minut), nakręconego przy pomocy kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego,
– muszą być pracami zbiorowymi uczniów danej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi we wrześniu 2012 r.

Prace należy nadsyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Funduszy Strukturalnych, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce z dopiskiem: Konkurs ”EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ” lub dostarczyć osobiście  do Departamentu Funduszy Strukturalnych, ul. Sienkiewicza   63, Kielce, 2 piętro, Sekretariat – pokój 212.

Informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl lub pod numerem tel. 41 36 58 122.

Informacje pochodzą ze strony www.sejmik.kielce.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 36 58 122

www.rpo-swietokrzyskie.pl