Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci48
 • absolwenci48
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne26
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie49
 • międzynarodowe7
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

Konkurs Etyka w finansach

organizator:

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.04.2019

Konkurs Etyka w finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VII polską konkursu „Etyka w finansach”Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie (www.ethicsinfinance.org) – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.

Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.

Sponsorami Konkursu są:

BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank Pocztowy S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Santander Bank Polska S.A.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

Jak wziąć udział w konkursie

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, więcej informacji uzyskają po przesłaniu wiadomości na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

Esej konkursowy należy przesłać do 5 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Laureaci poprzedniej edycji oraz tematy ich esejów:

 • Monika Swaczyna „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”
 • Stanisław Stefaniak  „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”
 • Aleksander Kowalski  „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”
 • Mateusz Kucz „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym?”
 • Kamil Pruchnik  „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”.

Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@zbp.pl

Biuro:

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 22 48 68 139

Informacje pochodzą ze strony: zbp.pl

Kontakt

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 720 895 222
sekretarzkeb@zbp.pl
zbp.pl